การศึกษา หน้า 9

 1. 121สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 2566/0 22/02/2561
 2. 122กทม.เปิดงาน “เปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 2265/0 22/02/2561
 3. 123ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง 2218/0 20/02/2561
 4. 124เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 2535/0 19/02/2561
 5. 125คลอดแผนการศึกษาคนพิการฉบับที่ 3 2215/0 16/02/2561
 6. 126ไม่จบ ผู้ปกครองฮือซ้ำ จี้รัฐรับรอง 22 นักเรียนจุนพ้นบัญชีผู้พิกา... 1416/0 13/02/2561
 7. 127รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60 1772/0 4/12/2560
 8. 128มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ 105 ทุน รวมเงิน 52... 1483/0 1/12/2560
 9. 129มก.ปลื้มมอบโล่ 5 บัณฑิตใหม่ ออทิสติก 1556/0 30/11/2560
 10. 130มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการใ... 1607/0 29/11/2560
 11. 131เล็งชงรัฐเพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ 1710/0 21/11/2560
 12. 132เผยข้อสอบโอเน็ตปี 60 เสร็จพร้อมใช้ 1638/0 13/11/2560
 13. 133สช.พัฒนารร.การศึกษาพิเศษดูแลเด็กพิการให้ดีขึ้น 1509/0 3/11/2560
 14. 134อบรมครูเพื่อพัฒนา คัดกรองเด็กพิการ เข้าโรงเรียนพิเศษ 1194/0 31/10/2560
 15. 135โลกเงียบหลังเลนส์ 1404/0 14/09/2560