อาชีพ หน้า 1

 1. 1การบินไทย โครงการจัดพื้นที่ให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อจ... 1920/0 4/07/2567
 2. 2กรมพลศึกษาเปิดพื้นที่ให้คนพิการ-ผู้ด้อยโอกาสสร้างอาชีพ 2242/0 27/06/2567
 3. 3กทม. หารือ ESCAP กระตุ้นจ้างงาน-ส่งเสริมคนพิการ 1237/0 25/06/2567
 4. 4ร้านสตาร์บัคส์ ‘ไร้เสียง’ แห่งแรกในจีนตอนกลาง หนุนจ้างงานผู้พิกา... 2429/0 21/06/2567
 5. 5เร่งสร้างโมเดลจ้างงานผู้พิการ เตรียมจัดตั้งศูนย์-คู่มือแก้ปัญหา ... 3662/0 13/06/2567
 6. 6พม.-มจธ.-5 มหาวิทยาลัยพันธมิตรฝึกทักษะอาชีพสนองตลาดแรงงาน สร้างง... 3001/0 4/06/2567
 7. 7มจธ.ร่วมเครือข่ายอบรมคนพิการหวังจ้างงานเพิ่ม 6887/0 17/05/2567
 8. 8พม. หนุน 6 มหาวิทยาลัยนำร่องพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพคนพิการระดับภ... 7620/0 16/05/2567
 9. 9เปิดสอน 5 หลักสูตร ศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ กรุงเทพม... 5370/0 15/05/2567
 10. 10อ.สบเมย อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพให้คนพิการ 2731/0 15/05/2567
 11. 11ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น เห็นคุณค่าผู้พิการ จ้างงาน สร้างโอกา... 3353/0 13/05/2567
 12. 12ก.แรงงานกำชับสถานประกอบการ-หน่วยงานรัฐดูแล ‘คนพิการ’ ย้ำ! หลัก ‘... 6087/0 25/04/2567
 13. 13“จ้าง จ่าย จัด” ก.แรงงานกำชับสถานประกอบการ-หน่วยงานรัฐจ้างงานคนพ... 5621/0 22/04/2567
 14. 14ใช้ระบบบัญชี พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ทำกล้วยหอมทองนอกฤดู 10007/0 18/04/2567
 15. 15‘ดร.ยุทธพล’ ปลื้มจ้างงานคนพิการเมืองเพชรเกินเป้า จับมือรัฐ-เอกชน... 9270/0 28/03/2567