การแพทย์ หน้า 1

 1. 17 กลุ่มเสี่ยงรีบรับวัคซีนหวัดใหญ่ 47/0 12/07/2561
 2. 2"นายกฯ"ชวนหญิงไทยตรวจมะเร็งปากมดลูก 47/0 11/07/2561
 3. 310 ความเสี่ยงจากความเสื่อมของร่างกาย 90/0 5/07/2561
 4. 4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิกา... 78/0 3/07/2561
 5. 5ปวดหลังปล่อยเรื้อรัง! ระวังร่างพังไม่รู้ตัว 53/0 3/07/2561
 6. 6สถาบันสิรินธรตั้งบ้านวิถีอิสระเพื่อผู้พิการ ฝึกทักษะการดำเนินชีว... 134/0 18/06/2561
 7. 7แนะตรวจน้ำตาลในเลือดเองสม่ำเสมอ…ลดเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน 88/0 12/06/2561
 8. 8สธ.เร่งยกระดับระบบแทพย์ฉุกเฉินลดแออัด-พิการ-ตาย 178/0 9/05/2561
 9. 9กรมการแพทย์ แนะวิธีดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ 220/0 3/05/2561
 10. 10ติดโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ระวังนิ้วล็อก 196/0 24/04/2561
 11. 11"ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง"เสี่ยงพิการ 302/0 11/04/2561
 12. 12'เดย์แคร์'คลินิกต้นแบบ ดูแลคนพิการ-ผู้สูงอายุ 384/0 5/04/2561
 13. 13คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.รักษาผู้พิการ 349/0 5/04/2561
 14. 14ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จ... 360/0 4/04/2561
 15. 15'ฝังเข็ม'กระตุ้นกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยสโตรก ช่วยลดตาย-พิการ 433/0 27/03/2561