สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 1

 1. 1คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ... 167/0 6/03/2563
 2. 2ฮาวเด้น แมกซี่ แบ่งปัน เพื่อการสื่อสารให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งปร... 164/0 6/03/2563
 3. 3เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น 195/0 27/02/2563
 4. 4“มทร.ศรีวิชัย” กับรถคนพิการต้นแบบเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 179/0 21/02/2563
 5. 5สำรวจความเห็นรถบริการผู้พิการ พอใจ 84% เตรียมปรับรูปแบบจอง 249/0 17/02/2563
 6. 6จาก “เครื่องตัดหญ้า” เป็น “รถช่วยคนพิการ” 477/0 14/02/2563
 7. 7อช.ดอยสุเทพ-ปุย ตระหนักสิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้พิการ และผู้สูงอ... 184/0 12/02/2563
 8. 8‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ 236/0 11/02/2563
 9. 9ผู้ว่าฯ กทม.นำทัพขับเคลื่อนกรุงเทพฯ สู่เมืองอารยสถาปัตย์ 196/0 4/02/2563
 10. 10ใส่มอเตอร์ติดสปีดให้วีลแชร์ ผู้พิการ-สูงวัย ใช้ชีวิตนอกบ้าน 234/0 4/02/2563
 11. 11เด็กพิการไทยคว้า3เหรียญเวที”IT Challenge 2019″ 189/0 14/01/2563
 12. 12จองล่วงหน้า รับส่งฟรีผู้พิการ-สูงอายุ 707/0 9/01/2563
 13. 134 มกราคม วันอักษรเบรลล์ 180/0 6/01/2563
 14. 14จุฬาฯ ส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ... 266/0 2/01/2563
 15. 15ส่งมอบกายอุปกรณ์ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 297/0 27/12/2562