ห้องอาสาสมัคร หน้า 1

 1. 1จิตอาสา! พะเยาตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ... 101/0 27/03/2560
 2. 2ชื่นชม!! "เยาวชนคนเก่ง" จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ 86/0 21/03/2560
 3. 3กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคนพิการทำจิตอาสาถวายเป็น... 97/0 13/03/2560
 4. 4"อาสาสมัคร"กลไกช่วยพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 188/0 26/12/2559
 5. 5Blind Project โครงการสอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ 254/0 4/10/2559
 6. 6ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ 401/0 30/05/2559
 7. 7จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา 458/0 10/02/2559
 8. 8ใช้ “นิทาน” ช่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก 566/0 28/12/2558
 9. 9ทหารร่วมจิตอาสาอเมริกาช่วยเด็กพิการหนาว 487/0 16/12/2558
 10. 10วิ่งด้วยกันมินิมาราธอนขอใจอาสาพาผู้พิการเข้าสู่เส้นชัย 474/0 1/12/2558
 11. 11ช่อง3 ผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนพิการทางสายตา 614/0 6/10/2558
 12. 12แพทริเซีย จิตอาสาสอนการอ่านหนังสือคนพิการทางสายตา 657/0 2/09/2558
 13. 13จิตอาสา'ไกด์รันเนอร์'มาราธอนเพื่อคนตาบอดสู่เส้นชัย 807/0 2/09/2558
 14. 14รอดตาย...เพราะสระเดินได้คมคิดช่วยชีวิต'พายุ'ณัฐศักดิ์...ครูจิตอา... 675/0 9/07/2558
 15. 15 เติมแสงสว่างสร้างงานศิลปะ กองทุนส่งเสริมฯ จัดหาทุนเพิ่ม 826/0 26/03/2557