ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 160/1 22/05/2562
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแรงงานส... 303/0 17/05/2562
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย เข้าทำงานตำแหน... 308/0 16/05/2562
 4. 4เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุหีบห่อ : พระ... 434/0 15/05/2562
 5. 5เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สาทร กทม... 462/0 15/05/2562
 6. 6เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ... 463/0 14/05/2562
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 396/1 14/05/2562
 8. 8เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานครัว : คันนายาว กทม. 297/0 13/05/2562
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านสโตร์ : บางนา กทม... 274/0 9/05/2562
 10. 10เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 589/0 8/05/2562
 11. 11เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ปล... 603/2 7/05/2562
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 418/0 7/05/2562
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (ขาขาด 1 ข้าง) ต้องการงานทางด้านรา... 306/0 7/05/2562
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ กราฟฟิก ... 401/0 30/04/2562
 15. 15คนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการงานทางด้านเอกสาร ... 420/0 30/04/2562