ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บาง... 91/0 19/04/2564
 2. 2เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด :... 40/0 19/04/2564
 3. 3เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สามพราน นครปฐม 118/0 9/04/2564
 4. 4เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองสมุทรสาคร 125/0 7/04/2564
 5. 5รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : แขว... 262/0 31/03/2564
 6. 6เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 239/0 26/03/2564
 7. 7เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งหนักงานธุรการ : สมุท... 181/0 26/03/2564
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 83/0 22/03/2564
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 93/0 22/03/2564
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 102/0 22/03/2564
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 120/0 22/03/2564
 12. 12เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : ประเ... 161/0 19/03/2564
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงนตำแหน่งพนักงานดูแลสวน ... 154/0 19/03/2564
 14. 14เชิญคนพิการสามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพ... 395/0 10/03/2564
 15. 15เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการตา... 237/0 10/03/2564