ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านล่าม มัคคุเทศก์ ประสานงาน... 150/0 6/11/2562
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คีย์ข้อม... 129/0 6/11/2562
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน หรื... 108/0 6/11/2562
 4. 4คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : กาฬสินธุ์ 87/0 6/11/2562
 5. 5คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านธุรการประสานงานทั่วไป : บ... 97/0 6/11/2562
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ฉะเชิงเทรา 295/0 6/11/2562
 7. 7เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พระโขนง กทม. 461/0 30/10/2562
 8. 8เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้าน/แม่บ้าน : ศรีราชา ชลบุรี 418/0 30/10/2562
 9. 9เชิญคนพิการสามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ (เบิกจ่ายอุปกรณ์... 552/0 30/10/2562
 10. 10เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บาง... 835/0 16/10/2562
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน(ห้องผ้า) : โรงแรมไอบิส กรุงเท... 813/0 16/10/2562
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการฝ่ายบ... 777/0 15/10/2562
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความ... 804/0 15/10/2562
 14. 14เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : นนทบุรี 888/1 9/10/2562
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่... 1008/0 9/10/2562