ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 266/0 22/02/2560
 2. 2เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : สุราษฎร์ธานี 167/0 21/02/2560
 3. 3เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่ง พนักงานคนพิการ : สมุทรสาคร 265/0 20/02/2560
 4. 4เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแผนกบรรจุสินค้า :... 262/0 20/02/2560
 5. 5เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ ทำงานตำแหน่งตามความเหมาะสม : ยานนาว... 259/0 20/02/2560
 6. 6เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 291/0 20/02/2560
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 346/0 16/02/2560
 8. 8คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านธุรการ/ประสานงาน : ปทุมธานี 287/0 16/02/2560
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการเปลี่ยนงาน : สมุทรปราการ 314/0 16/02/2560
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการเปลี่ยนงาน : สมุทรปราการ 230/0 16/02/2560
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางเข... 265/0 16/02/2560
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 279/0 16/02/2560
 13. 13คนพิการทางด้านสายตา (ตาบอด 1 ข้าง) ต้องการงานทางด้าน Operator / ... 261/0 16/02/2560
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ จัดซื้อจัด... 274/0 16/02/2560
 15. 15คนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบาริสต้า : บางกอกน้อย... 388/0 14/02/2560