ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : วัฒนา กทม. 226/0 16/01/2560
 2. 2เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : หลั... 329/0 13/01/2560
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานไอทีซัพพอร์ต : ... 346/0 12/01/2560
 4. 4เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : คันนายาว กทม. 316/0 12/01/2560
 5. 5เชิญคนพิการ ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต / คีย์ข้อมูล : บางขุนเทียน กท... 291/2 12/01/2560
 6. 6เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเอกสาร / แม่บ้าน : บางกะปิ กท... 289/0 12/01/2560
 7. 7รับคนพิการทางด้านร่างงกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 379/1 11/01/2560
 8. 8เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดสติกเกอร์ : บางกะปิ กทม. 321/0 11/01/2560
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางก... 531/1 9/01/2560
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ เอกสารทั... 441/0 9/01/2560
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน office งานธุรการ เอกสาร... 356/0 9/01/2560
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : หนองบ... 328/0 9/01/2560
 13. 13คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทั่วไปหรืองานตามความสามารถ : สงขลา 330/0 9/01/2560
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่ง IT Support : บา... 533/0 6/01/2560
 15. 15เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ :... 632/0 6/01/2560