ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการด้านการขาย ... 314/1 14/08/2561
 2. 2เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : บางรัก กทม. 175/0 14/08/2561
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 591/1 8/08/2561
 4. 4เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 570/0 8/08/2561
 5. 5เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางบอน กทม. 510/0 8/08/2561
 6. 6เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี : ยานนาวา กทม. 418/0 8/08/2561
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... 548/0 8/08/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 723/0 2/08/2561
 9. 9เชิญคนพิการทางการได้ยิน-หูหนวกเข้าทำงานตำแหน่ง (แม่บ้าน/ พนักงาน... 614/0 2/08/2561
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ : อยุธยา 499/0 25/07/2561
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานธุรการ : มหาสารคาม 474/0 25/07/2561
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการทำงานในจังหวัดปทุมธาน... 516/0 25/07/2561
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... 564/0 23/07/2561
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... 510/0 23/07/2561
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สุราษ... 507/0 23/07/2561