ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่จังหวัดลพบุ... ใหม่ล่าสุด 46/0 19/02/2561
 2. 2เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะปิ กทม. 272/0 15/02/2561
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 251/0 13/02/2561
 4. 4เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : สมุ... 205/0 13/02/2561
 5. 5เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง : บางนา กทม. 343/0 13/02/2561
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคลังสินค้า : ปท... 530/0 30/01/2561
 7. 7คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานตามความเหมาะสม : ดินแดง กทม. 348/0 30/01/2561
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : พิษณุโลก 382/0 29/01/2561
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป หรือตามความเหมาะส... 445/1 29/01/2561
 10. 10เชิญคนพิการที่สามารถ-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานสนับสนุนบริก... 735/0 29/01/2561
 11. 11เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 979/0 29/01/2561
 12. 12เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 982/0 26/01/2561
 13. 13เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งช่างเทคนิค : สมุทรสาคร 587/0 23/01/2561
 14. 14เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขาย : บ... 705/0 23/01/2561
 15. 15เชิญคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุร... 978/3 23/01/2561