ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างงกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งคนสวน : ศรีร... 46/0 9/10/2558
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง พนักงานทั่วไป : นนทบุรี 48/0 9/10/2558
 3. 3เชิญคนพิการเข้าทำงานกับ แว่นท็อปเจริญ จำนวนมาก : ตามสาขาทั่วประเ... 86/0 9/10/2558
 4. 4คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านกฎหมาย 82/0 8/10/2558
 5. 5เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ปทุมธา... 121/0 6/10/2558
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 143/0 6/10/2558
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านฝ่ายบุคคล ทั่วไ... 148/0 5/10/2558
 8. 8คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านเอกสารต่างๆ : ภูเก็ต 101/0 5/10/2558
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ / รับโทร... 192/0 1/10/2558
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งา... 145/0 1/10/2558
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะ... 320/0 29/09/2558
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านการได้ยิน หรือด้านร่างกาย เข้าทำงาน ตำแหน่งพนั... 294/0 29/09/2558
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ, คีย์ข้อมูล : วัฒนา ก... 334/0 28/09/2558
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าท... 382/0 28/09/2558
 15. 15คนพิการทางด้านสติปัญญา ต้องการทำงานทางด้านพนักงานบริการ, ดูแลระบ... 189/0 25/09/2558