ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านการสื่อสาร สื่อความหมาย ต้องการทำงานตามความเหมาะสม... 133/0 28/06/2559
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเต... 99/0 28/06/2559
 3. 3เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน / ทำความส... 192/0 27/06/2559
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เพศชาย เข้าทำงานทางด้านเจ้าหน้าที่รักษ... 186/0 27/06/2559
 5. 5เชิญคนพิการทางสายตา เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย : วัฒนา กทม... 129/0 27/06/2559
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานบริการลู... 276/0 24/06/2559
 7. 7คนพิการทางด้านสายตา (ตาบอดซ้าย) ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานทั่... 165/0 24/06/2559
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบุคคล ประชาสัมพ... 230/0 23/06/2559
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านไฟฟ้า ช่างเทคนิ... 189/0 23/06/2559
 10. 10เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ : วังทองหลาง กทม. 298/0 22/06/2559
 11. 11เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 441/0 22/06/2559
 12. 12เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการทั่... 398/0 22/06/2559
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สะพานส... 217/0 22/06/2559
 14. 14เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า : สว... 349/0 22/06/2559
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย (สามารถใช้มือ/นิ้วได้) เข้าทำงานตำแหน่... 432/0 21/06/2559