ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานดูแลสวน : ส... 127/0 26/08/2558
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงาน ตำแหน่งพนัก... 170/0 26/08/2558
 3. 3เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตามความสามารถของผู้สมัคร : หาดใหญ่ สงขลา 130/0 26/08/2558
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 126/0 26/08/2558
 5. 5เชิญคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่... 134/0 26/08/2558
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงาน ตำแหน่งพนัก... 125/0 26/08/2558
 7. 7เชิญคนพิการทางการมองเห็น เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call Center : ส... 159/0 25/08/2558
 8. 8เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานตัดแพทเทิรน : บางกะปิ กทม. 108/0 25/08/2558
 9. 9เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่... 137/0 25/08/2558
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงานด้าน... 196/1 21/08/2558
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย หรือการได้ยิน เข้าทำงาน ตำแหน่งให้บริก... 298/0 21/08/2558
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป ตามความเหมาะสม ... 218/0 20/08/2558
 13. 13คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : เพชรบุร... 134/0 20/08/2558
 14. 14คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานทางด้านธุรการ พนักงานทั่วไป ... 125/0 20/08/2558
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ / ทั่วไป... 122/0 20/08/2558