ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานพนักงานทั่วไป ตามความเ... 64/0 25/11/2558
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานพนักงานทั่วไป : กรุงเท... 37/0 25/11/2558
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านทนายความ : นครศ... 46/0 25/11/2558
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานอ... 130/0 24/11/2558
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งลูกจ้างสถาบันเ... 102/0 24/11/2558
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : เขตทวีวัฒนา กรุงเ... 71/0 24/11/2558
 7. 7เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป : มี... 84/0 24/11/2558
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัน... 86/0 24/11/2558
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้... 79/0 24/11/2558
 10. 10เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูลและพนั... 264/0 18/11/2558
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ปทุมวัน กทม. 189/0 18/11/2558
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ หรือ การได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่... 202/0 17/11/2558
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่แพ็คสินค้า , ติดรถขนส่งสิ... 190/0 17/11/2558
 14. 14เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานผลิต ตกแต่งโดนัท... 173/0 17/11/2558
 15. 15เชิญคนพิการด้านออทิสติก เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ : ปทุมวัน... 157/0 17/11/2558