ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุหีบห่อ : พระ... 53/0 21/01/2563
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านการขายทางโทรศัพท์ ... 72/0 21/01/2563
 3. 3คนพิการต้องการงานตามความเหมาะสม งานประจำหรืองานราชการ : ยะลา 18/0 21/01/2563
 4. 4คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ : ชลบุรี 62/0 21/01/2563
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านติดต่อประสานงาน O... 33/0 21/01/2563
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : นนทบุรี 215/0 17/01/2563
 7. 7เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : สมุทรปร... 756/0 16/01/2563
 8. 8เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : เขตวัฒน... 180/0 16/01/2563
 9. 9เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างรถ : เมือ... 408/0 7/01/2563
 10. 10เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูก... 594/0 7/01/2563
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : พื้นท... 296/0 6/01/2563
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม/ค่าจ้าง... 231/0 6/01/2563
 13. 13คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนลาง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 157/0 6/01/2563
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บ่อวิน-... 180/0 6/01/2563
 15. 15เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : หลักสี่ กทม. 905/0 16/12/2562