ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนซ้าย) ต้องการทำงานทางด้านธุรกา... 158/0 16/01/2562
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางบัญชี ธุรการ ใน... 146/0 16/01/2562
 3. 3คนพิการทางการได้ยินต้องการงานทางด้านธุรการ งานพัสดุ ในพื้นที่อำเ... 154/0 16/01/2562
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบุคคล ธุรการเอก... 162/0 16/01/2562
 5. 5คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : บางรัก กทม. 140/0 16/01/2562
 6. 6คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการเอกสาร : บางกอกน้อย กทม. 134/0 16/01/2562
 7. 7เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 422/1 15/01/2562
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 389/0 15/01/2562
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุ... 401/0 14/01/2562
 10. 10เชิญคนพิการที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายสะดวก เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 432/0 14/01/2562
 11. 11เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธ... 439/0 14/01/2562
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการเอกสาร : พญาไท กทม. 503/1 14/01/2562
 13. 13คนพิการทางด้านออทิสติก ต้องการทำงาน Office : หลักสี่ กทม. 352/0 8/01/2562
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (พิการแขนข้างซ้าย) ต้องการทำงานทาง... 385/0 8/01/2562
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร คอมพิวเต... 378/0 8/01/2562