ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... ใหม่ล่าสุด 56/1 18/10/2561
 2. 2เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พญาไท กทม. ใหม่ล่าสุด 73/0 18/10/2561
 3. 3เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการ : สาขา... 679/1 9/10/2561
 4. 4เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บางพลี สมุทรปราการ 484/0 9/10/2561
 5. 5เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : บา... 447/0 9/10/2561
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บางขุนเทียน กทม. 450/0 9/10/2561
 7. 7เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 567/0 3/10/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้า... 439/0 3/10/2561
 9. 9เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายทางโ... 389/0 3/10/2561
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานช่างประจำอาคาร ... 391/0 3/10/2561
 11. 11เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตรนเองได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/พน... 527/0 3/10/2561
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ราชบุรี 391/0 1/10/2561
 13. 13คนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการทำงานตามความเหมาะ... 467/0 1/10/2561
 14. 14คนพิการทางการมองเห็น ต้องการทำงานทางด้านรับโทรศัพท์ โอเปอร์เรเตอ... 393/0 1/10/2561
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบุคคล ธุรการ หร... 450/0 1/10/2561