ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 546/0 3/10/2565
 2. 2เปิดรับสมัครด่วน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( ฝ่ายบริหารอาคาร ) ผู... 670/0 20/09/2565
 3. 3รับสมัครงานสำหรับคนพิการตำแหน่ง พนักงานสจ๊วต,พนักงานรีดผ้า,พนักง... 1375/0 5/08/2565
 4. 4รับสมัครงานคนพิการ Tyrolit Olympus Co., Ltd. 1717/0 24/05/2565
 5. 5รับสมัคร พนักงานพิการ บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด 640/0 6/05/2565
 6. 6รับสมัครงานสำหรับคนพิการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 2040/0 3/05/2565
 7. 7รับสมัคร Admin (คนพิการ) 1694/0 28/04/2565
 8. 8รับสมัครพนักงานผู้พิการ 1583/0 22/04/2565
 9. 9บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครงานคน... 1329/0 20/04/2565
 10. 10รับสมัครงานผู้พิการ ประเภท 3 (มีบัตรคนพิการ) ฝ่ายผลิต 1502/0 19/04/2565
 11. 11พนักงานธุรการผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) 1998/0 19/01/2565
 12. 12รับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการและประสานงานทั่วไป 1662/0 11/01/2565
 13. 13รับสมัครคนพิการ ทำงาน บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aero soft) 1873/0 8/12/2564
 14. 14รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 1910/0 8/12/2564
 15. 15รับสมัครพนักงาน (operator) (ผู้พิการ) 2125/0 8/12/2564