ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน : บางกะปิ กทม. 253/0 23/05/2559
 2. 2เชิญคนพิการทางการมองเห็น เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ปทุมธ... 116/0 23/05/2559
 3. 3เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความสามารถและลักษณะความพิการ : บางรัก กทม... 501/0 16/05/2559
 4. 4เชิญคนพิการทางสายตา เข้าทำงานตำแหน่ง AIS Call Center : กทม. 370/0 16/05/2559
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ปท... 331/0 16/05/2559
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง พนักงานคีย์ข้อมูล : ห้วยขวาง กทม. 339/0 16/05/2559
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางขุน... 277/0 16/05/2559
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านสายตา เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้า : ... 427/0 13/05/2559
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องกายทำงานทางด้านพนักงานทั่วไปตา... 528/0 10/05/2559
 10. 10คนพิการทางด้านจิตใจ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานจัดซื้อ ธุรการ ประ... 349/0 10/05/2559
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานเร่งรัดห... 365/0 10/05/2559
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านงานวิชาการ อาจา... 349/0 10/05/2559
 13. 13คนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการงานทางการออกแบบ ค... 424/0 10/05/2559
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านจัดซื้อ ธุรการ ... 399/0 9/05/2559
 15. 15คนพิการทางด้านสายตา (เลือนลาง) ต้องการทำงานทางด้านเจ้าหน้าที่บุค... 337/0 9/05/2559