ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 145/0 22/07/2559
 2. 2คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านงานออกแบบเครื่องประดับ : ... 331/0 15/07/2559
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น ต้องการงานที่สามารถทำที่บ้า... 261/0 15/07/2559
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 460/1 14/07/2559
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 446/1 14/07/2559
 6. 6เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : นนทบุรี 488/0 12/07/2559
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 365/0 12/07/2559
 8. 8เชิญคนพิการทางการมองเห็น เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : ลาด... 413/0 11/07/2559
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแห... 375/0 11/07/2559
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อ... 337/0 11/07/2559
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทำสามารถทำที่บ้านได้ : บ... 369/0 11/07/2559
 12. 12คนพิการทางร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานธุรการ ประสา... 268/0 11/07/2559
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศ... 515/0 7/07/2559
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ (ประเภทสัญญาจ้าง) : เชี... 907/0 7/07/2559
 15. 15เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สมุท... 512/0 6/07/2559