ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานพนักงานทั่วไป : วิเชีย... 95/0 29/05/2558
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักเขียนบทความการท่องเที่ยว : งานทำท... 153/0 28/05/2558
 3. 3เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปร... 158/0 28/05/2558
 4. 4คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์ : ฉะเชิ... 99/0 27/05/2558
 5. 5คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : ชัยภ... 50/0 27/05/2558
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี : ธนบุรี ... 132/0 22/05/2558
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงาน ตำแหน่งครูภาษาไทย 141/0 22/05/2558
 8. 8เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : คลองหลวง ปทุมธา... 255/0 21/05/2558
 9. 9กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญช... 256/1 21/05/2558
 10. 10กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิต (คนพ... 280/0 21/05/2558
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงาน ตำแหน่ง พนักงานจัดเรียงสินค้... 288/0 20/05/2558
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า : กทม. 321/0 19/05/2558
 13. 13เชิญคนพิการทางทางด้านร่างกาย – เดินได้ หรือ การได้ยิน เข้าทำงานต... 352/0 18/05/2558
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานธุรการ : ปากเกร็ด นนทบ... 166/0 18/05/2558
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงาน คลังสินค้า ประสานงานใ... 172/0 18/05/2558