ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบร... 108/0 12/02/2559
 2. 2เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : โร... 64/0 12/02/2559
 3. 3เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงาน IT / จัดซื้อจัดจ้าง / ประชา... 132/0 11/02/2559
 4. 4คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านธุรการ / ประสานงาน : สวนห... 101/0 10/02/2559
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานทางด้านธุรการ การจัดการทั่วไป : ... 169/0 9/02/2559
 6. 6คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตามความ... 124/0 9/02/2559
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเจ้าหน้าที่คอมพ... 85/0 9/02/2559
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้าน เจ้าหน้าที่สรร... 110/0 9/02/2559
 9. 9เชิญคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานคน... 217/2 9/02/2559
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อ... 255/0 4/02/2559
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการทำงานทางการการศึกษา ค... 225/0 3/02/2559
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเจ้าหน้าที่ธุรก... 205/0 3/02/2559
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรกา... 311/0 1/02/2559
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน หรือตา... 280/0 29/01/2559
 15. 15เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตามความสามารถ : บางนา ก... 374/2 29/01/2559