ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ / เอกสาร... ใหม่ล่าสุด 20/0 6/05/2558
 2. 2เชิญคนพิการทางร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้า : บา... 186/0 30/04/2558
 3. 3เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ / พนักงานฝ่ายสนาม : สม... 153/0 30/04/2558
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : บางนา ... 112/0 30/04/2558
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรกา... 188/0 29/04/2558
 6. 6คนพิการทางการได้ยิน (ได้ยิน) ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : นครศรีธ... 129/0 29/04/2558
 7. 7คนพิการ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือพนักงานทั่วไป : ชลบุร... 114/0 29/04/2558
 8. 8คนพิการต้องการทำงาน ทางด้านพนักงานทั่วไป : ยะลา 59/0 29/04/2558
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ชัยภู... 66/0 29/04/2558
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป : พระขโ... 226/0 28/04/2558
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานทางด้านเจ้าหน้าที่สรรหา หรืองานท... 103/0 27/04/2558
 12. 12เชิญผู้พิการ เข้าทำงาน...จนท.ประจำสำนักงานใหญ่ : หลักสี่ กทม. 321/0 28/03/2557
 13. 13เชิญผู้พิการ เข้าทำงาน ... ตำแหน่ง Graphic Design : กทม. 287/0 27/03/2557
 14. 14เชิญผู้พิการ เข้าทำงาน ... ตำแหน่ง พนักงานธุรการ : บางกะปิ กทม. 304/0 27/03/2557
 15. 15คนพิการร่างกาย-เดินได้ชาย ต้องการทำงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 163/0 27/03/2557