ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 290/0 27/04/2559
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล... 318/1 25/04/2559
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานทางด้านพนักงานรา... 614/0 22/04/2559
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่ซอยอมร พระราม 3... 280/0 20/04/2559
 5. 5คนพิการทางด้านสายตาเลือนราง ต้องการทำงานในเขตนนทบุรี หรือพื้นที่... 237/0 20/04/2559
 6. 6คนพิการทางด้านทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านงานคีย์ข้อม... 264/0 20/04/2559
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเขียนแบบ ถ่ายแบ... 225/0 20/04/2559
 8. 8คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ระยอง 200/0 20/04/2559
 9. 9เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป : นนทบุรี 334/0 20/04/2559
 10. 10เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call Center : ยานนาวา กทม. 275/0 20/04/2559
 11. 11เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล : ... 312/0 20/04/2559
 12. 12จัดวันนัดพบแรงงาน คนพิการมีงานทำ 26 เม.ย.นี้ 419/0 20/04/2559
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงานตามความสามารถ หรือลักษณความพิการ : บางเขน ก... 532/2 19/04/2559
 14. 14เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคี... 436/0 19/04/2559
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ต่างๆ : โร... 430/0 19/04/2559