ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บุรีรัม... 93/0 1/12/2559
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางคอมพิวเตอร์ : สมุทร... 107/0 1/12/2559
 3. 3คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานทางด้าน Call center. Operator : ค... 67/0 1/12/2559
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ/ประชาสัมพั... 83/0 1/12/2559
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานตก... 328/1 29/11/2559
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้... 292/0 28/11/2559
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานาตำแหน่งพนักงานธุรการ... 323/0 28/11/2559
 8. 8เชิญคนพิการทุกประเภท เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต / เอกสาร / ... 369/0 28/11/2559
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานในตำแหน่งพนักงาน ธุรก... 529/0 24/11/2559
 10. 10ด่วน!!! เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานในบริษัท รับจ... 467/0 24/11/2559
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 429/2 24/11/2559
 12. 12สานต่อปณิธาน รัชกาลที่ 9 คนพิการ-ผู้สูงวัย มีงานทำ 404/4 24/11/2559
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ : นครปฐม 401/0 22/11/2559
 14. 14เชิญคนพิการทุกประเภท เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/ประสานงานทั่ว... 679/0 22/11/2559
 15. 15คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานราชการหรืองานในหน่วยงานภาครัฐ 498/0 17/11/2559