ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานงาน :... 82/0 21/03/2562
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานตามความเหมาะสม) : บ... 95/0 21/03/2562
 3. 3เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดสติ๊กเก... 157/0 19/03/2562
 4. 4เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมประมง สมุทร... 533/0 12/03/2562
 5. 5คนพิการทางด้านออทิสติกต้องการทำงานตามความเหมาะสม : หาดใหญ่ สงขลา 465/0 5/03/2562
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบริการลูก... 507/0 5/03/2562
 7. 7คนพิการต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สุพรรณบุรี 495/0 5/03/2562
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ พิม... 508/0 5/03/2562
 9. 9เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด : ห้วยขวาง กทม. 718/0 27/02/2562
 10. 10เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งโอเปอร์เรเตอร์ : ประเวศ กทม. 660/0 27/02/2562
 11. 11คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานคนพิการ ... 767/0 27/02/2562
 12. 12คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : เ... 615/0 27/02/2562
 13. 13เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ : ปทุมธาน... 844/0 25/02/2562
 14. 14เชิญคนพิการรับสิทธิเข้ามาใช้พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ ... 850/0 25/02/2562
 15. 15เชิญคนพิการที่สามารถดูแลตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการทั่วไป : ... 933/0 21/02/2562