ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1รับสมัครงานคนพิการ Tyrolit Olympus Co., Ltd. 372/0 24/05/2565
 2. 2รับสมัคร พนักงานพิการ บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด 305/0 6/05/2565
 3. 3รับสมัครงานสำหรับคนพิการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 419/0 3/05/2565
 4. 4รับสมัคร Admin (คนพิการ) 431/0 28/04/2565
 5. 5รับสมัครพนักงานผู้พิการ 396/0 22/04/2565
 6. 6บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครงานคน... 394/0 20/04/2565
 7. 7รับสมัครงานผู้พิการ ประเภท 3 (มีบัตรคนพิการ) ฝ่ายผลิต 310/0 19/04/2565
 8. 8พนักงานธุรการผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) 935/0 19/01/2565
 9. 9รับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการและประสานงานทั่วไป 725/0 11/01/2565
 10. 10รับสมัครคนพิการ ทำงาน บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aero soft) 997/0 8/12/2564
 11. 11รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 1021/0 8/12/2564
 12. 12รับสมัครพนักงาน (operator) (ผู้พิการ) 1073/0 8/12/2564
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 1730/0 5/07/2564
 14. 14เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึก... 1723/0 5/07/2564
 15. 15เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 1890/0 18/06/2564