ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 166/0 12/12/2560
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้/ได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 236/0 8/12/2560
 3. 3เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการประจำสาขา :... 229/0 8/12/2560
 4. 4เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางขุน... 246/0 6/12/2560
 5. 5เชิญคนพิการ-เดินได้ เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้านประจำสำนักงาน ... 183/0 6/12/2560
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 327/0 6/12/2560
 7. 7เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เอกมัย/ทองหล่อ กทม. 584/0 30/11/2560
 8. 8เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานงาน : บางพลัด กทม... 511/0 30/11/2560
 9. 9เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : พญาไท 378/0 30/11/2560
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต/ผู... 465/0 30/11/2560
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยคลังสิน... 484/0 28/11/2560
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ราชเทวี กทม. 1031/0 28/11/2560
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน/พ่อบ้าน : ฉะ... 436/0 28/11/2560
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านวิศวกร : นครราชสีม... 465/0 23/11/2560
 15. 15คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการงานทางด้านบุคคล : ปริมณฑล,... 457/0 23/11/2560