ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Operator, Adm... 110/0 27/09/2559
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านช่างเทคนิค, อิเ... 225/0 22/09/2559
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานเอกสา... 219/0 22/09/2559
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป : ... 420/0 21/09/2559
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ดอนเมื... 315/0 21/09/2559
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านซ่อม / ลงโปรแ... 216/0 20/09/2559
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคลังสินค้า แพ็ค... 291/0 20/09/2559
 8. 8คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ งานออกแบบต่างๆ ... 262/0 20/09/2559
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป ฝ... 263/0 20/09/2559
 10. 10คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ... 195/0 20/09/2559
 11. 11คนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการทำงานทางด้านธุรกา... 192/0 20/09/2559
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร... 374/0 19/09/2559
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานปฏิบัติ... 361/1 19/09/2559
 14. 14เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บ... 320/0 19/09/2559
 15. 15“เอไอเอส”เปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์ที่ขอนแก่นมุ่งสร้างงานให้ผู้พิการม... 279/0 15/09/2559