ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์... 101/0 28/07/2558
 2. 2เชิญคนพิการทางการสื่อสาร (พูดได้บ้าง) เข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าท... 191/0 27/07/2558
 3. 3คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ /... 130/0 27/07/2558
 4. 4เชิญคนพิการทุกประเภท เข้าทำงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน/พ่อบ้าน : บึงกุ่ม... 185/0 24/07/2558
 5. 5เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี : บางบ... 194/0 24/07/2558
 6. 6คนพิการทางด้านดารเคลื่อไหว-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม ใน... 183/0 24/07/2558
 7. 7คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการทำงานพนักงานส่งเอกสาร... 118/0 24/07/2558
 8. 8เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน : วังทองหลา... 212/0 23/07/2558
 9. 9เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ราชบุรี / กทม. 189/0 23/07/2558
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ / เ... 242/0 22/07/2558
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงานตำแห... 287/0 22/07/2558
 12. 12เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ : วังทองหลาง กทม. 172/0 22/07/2558
 13. 13คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทุกประเภท ในเขตพื้นที่กทม. 110/0 21/07/2558
 14. 14คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานพนักงานทั่วไป : ปทุมธานี 164/0 20/07/2558
 15. 15คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านการออกแบบ : เชียงใหม่ 182/0 20/07/2558