ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1พนักงานธุรการผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) 128/0 19/01/2565
 2. 2รับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการและประสานงานทั่วไป 126/0 11/01/2565
 3. 3รับสมัครคนพิการ ทำงาน บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aero soft) 441/0 8/12/2564
 4. 4รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 400/0 8/12/2564
 5. 5รับสมัครพนักงาน (operator) (ผู้พิการ) 448/0 8/12/2564
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 1069/0 5/07/2564
 7. 7เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึก... 1058/0 5/07/2564
 8. 8เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 1401/0 18/06/2564
 9. 9รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรม... 1371/0 14/06/2564
 10. 10เชิญคนพิการใช้เครื่องช่วยฟัง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี ... 673/0 10/06/2564
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม : WFH (งานทำที่บ้... 945/0 10/06/2564
 12. 12เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 842/0 2/06/2564
 13. 13เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ปล... 861/0 2/06/2564
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 861/0 25/05/2564
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 614/0 25/05/2564