ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว –เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเต... 155/0 1/07/2558
 2. 2คนพิการทางการมองเห็น ต้องการทำงานทางด้านพนักงานรับโทรศัพท์ หรือ ... 93/0 1/07/2558
 3. 3เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป : จตุจัก... 313/0 29/06/2558
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย หรือจิตใจ เข้าทำงานตำแหน่ง พนักงานฝ่าย... 225/0 29/06/2558
 5. 5เชิญคนพิการทางการมองเห็น หรือการได้ยิน เข้าทำงานพนักงานบริษัท : ... 212/0 29/06/2558
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ / แม่บ้าน : คลองหลวง ป... 301/0 23/06/2558
 7. 7เชิญคนพิการทางการมองเห็นหรือการได้ยิน เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานนว... 293/0 23/06/2558
 8. 8เชิญคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานเ... 370/0 23/06/2558
 9. 9เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่ง พนักงานประจำสาขา : ... 568/0 19/06/2558
 10. 10เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูล computer : ปราจีน... 303/1 19/06/2558
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ปทุมธานี 297/0 19/06/2558
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 355/0 18/06/2558
 13. 13เชิญคนพิการทางออทิสติก เข้าทำงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก : นครรา... 314/0 18/06/2558
 14. 14คนพิการทางสายตา ต้องการทำงานทางด้านพนักงานนวดแผนไทย : ลาดพร้าว 138/0 18/06/2558
 15. 15คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านธุรการ การบัญชี การจัดการ... 300/0 16/06/2558