การศึกษา หน้า 1

 1. 1ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา 41/0 11/04/2561
 2. 2โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดร... 159/0 8/03/2561
 3. 3สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 121/0 23/02/2561
 4. 4สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 152/0 22/02/2561
 5. 5กทม.เปิดงาน “เปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 151/0 22/02/2561
 6. 6ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง 179/0 20/02/2561
 7. 7เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 313/0 19/02/2561
 8. 8คลอดแผนการศึกษาคนพิการฉบับที่ 3 326/0 16/02/2561
 9. 9ไม่จบ ผู้ปกครองฮือซ้ำ จี้รัฐรับรอง 22 นักเรียนจุนพ้นบัญชีผู้พิกา... 151/0 13/02/2561
 10. 10รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60 339/0 4/12/2560
 11. 11มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ 105 ทุน รวมเงิน 52... 293/0 1/12/2560
 12. 12มก.ปลื้มมอบโล่ 5 บัณฑิตใหม่ ออทิสติก 294/0 30/11/2560
 13. 13มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการใ... 273/0 29/11/2560
 14. 14เล็งชงรัฐเพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ 331/0 21/11/2560
 15. 15เผยข้อสอบโอเน็ตปี 60 เสร็จพร้อมใช้ 514/0 13/11/2560