การศึกษา หน้า 1

 1. 1"เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน" เปลี่ยนผู้ปกครองสวมบทครูสอนลูกพิการ 77/0 25/06/2561
 2. 2ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ... 212/0 23/05/2561
 3. 3ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา 262/0 11/04/2561
 4. 4โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดร... 330/0 8/03/2561
 5. 5สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 261/0 23/02/2561
 6. 6สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 311/0 22/02/2561
 7. 7กทม.เปิดงาน “เปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 311/0 22/02/2561
 8. 8ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง 355/0 20/02/2561
 9. 9เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 509/0 19/02/2561
 10. 10คลอดแผนการศึกษาคนพิการฉบับที่ 3 532/0 16/02/2561
 11. 11ไม่จบ ผู้ปกครองฮือซ้ำ จี้รัฐรับรอง 22 นักเรียนจุนพ้นบัญชีผู้พิกา... 295/0 13/02/2561
 12. 12รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60 548/0 4/12/2560
 13. 13มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ 105 ทุน รวมเงิน 52... 506/0 1/12/2560
 14. 14มก.ปลื้มมอบโล่ 5 บัณฑิตใหม่ ออทิสติก 468/0 30/11/2560
 15. 15มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการใ... 458/0 29/11/2560