ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ออทิสติกกับอัจฉริยะ มีลักษณะร่วมกัน

สื่อทางการแพทย์สมองของมนุษย์

นักวิจัยได้พบหลักฐานอันแรกของความเกี่ยวโยงทางกรรมพันธุ์ ระหว่างเด็กอัจฉริยะกับเด็กที่เป็นออทิสติกว่า เด็กทั้งสองกลุ่มมีลักษณะนิสัยบางอย่างร่วมกัน อย่างเช่น มีความจำเป็นเลิศ นักวิทยาศาสตร์ได้พบหลักฐานจากการศึกษา ดีเอ็นเอของเด็กอัจฉริยะทางด้านดนตรี คณิตศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ จำนวน 12 คน พร้อมกับดูเด็กอื่นๆ ที่มาจากครอบครัวซึ่งมีพี่น้องเป็นเด็กออทิสติก เปรียบเทียบกันด้วย

ในการศึกษานี้ นักวิจัยได้ให้คำจำกัดความของเด็กอัจฉริยะว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า มีความสามารถระดับเท่ากับผู้ใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งจากภายในประเทศเองและจากนอกประเทศ

หัวหน้าคณะนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ ได้อธิบายว่า เด็กที่เป็นอัจฉริยะกับเด็กออทิสติกนั้น ต่างก็มีลักษณะที่สืบทอดทางกรรมพันธุ์บางอย่างอย่างเดียวกัน อย่างเช่น ความจำเป็นเยี่ยมและสมาธิอันแน่วแน่.

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/498305 (ขนาดไฟล์: 37242)

ด่วน! มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัด“โครงการสนับสนุนรถสามล้อโยกแก่ผู้พิการด้อยโอกาส” จำนวน 100 คัน เพื่อมอบให้กับผู้พิการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ  สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2582-0897-8

ข่าวคนพิการต้องการทำงาน/ข่าวรับคนพิการทำงาน

  1. 1 เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี : ธนบุรี ... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22/05/2558
  2. 2 เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงาน ตำแหน่งครูภาษาไทย โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22/05/2558
  3. 3 เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : คลองหลวง ปทุมธา... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21/05/2558
  4. 4 เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงาน ตำแหน่ง พนักงานจัดเรียงสินค้... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20/05/2558
  5. 5 เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า : กทม. โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19/05/2558
  6. 6 เชิญคนพิการทางทางด้านร่างกาย – เดินได้ หรือ การได้ยิน เข้าทำงานต... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18/05/2558

ข่าวงานคนพิการอื่นๆ

ภาษามือวันนี้: กวักมือ, พยักหน้าเรียก

ภาพประกอบภาษามือคำว่า กวักมือเรียกกวักมือ, พยักหน้าเรียก

ภาษาอังกฤษ: 1.come, summon 2.arrice

คำอธิบาย: 1.กวักมือ, พยักหน้าเรียก 2.มาถึง

เช่น 1."มาที่นี้" หรือ "มานี่" 2."เดี๋ยวนี้เธออยู่ที่นี่"

ข้อมือโค้งงอเข้าหาด้านฝ่ามือในขณะที่แขน เคลื่อนไหว โปรดสังเกตศีรษะที่เอียง

ศัพท์ภาษามือทั้งหมด

ผู้สนับสนุน