มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยขออภัยทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่เว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)มีเหตุขัดข้อง และไม่สามารถให้บริการได้ มูลนิธิฯ กำลังเร่งรีบปรับแก้โดยด่วน พร้อมทั้ง พัฒนาระบบออนไลน์ให้ใช้บริการได้รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการปรับแก้ปัญหา และพัฒนาเว็บไซต์ มูลนิธิฯ ได้บริการข่าวสารบนเฟซบุก และทวิตเตอร์ของมูลนิธิฯ ( https://twitter.com/ และ https://www.facebook.com/tddf.or.th) เชิญติดตามได้ทุกวันเหมือนเช่นเคยค่ะ ขณะนี้ มูลนิธิฯ ได้เปิดหน้าเว็บไซต์ www.tddf.or.th ให้บริการข้อมูลข่าวสารแล้ว....ขอเชิญติดตามได้นะคะ เมื่อพัฒนาเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว จะรีบแจ้งให้เข้ารับบริการทุกอย่างได้เหมือนเดิมค่ะ “ส่งเสริมความเท่าเทียม เต็มเปี่ยมไมตรี เวทีข่าวสาร เพื่อ…คนพิการไทย” มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยขอขอบคุณทุกคนที่ใช้บริการของเว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยนะคะ
เข้าสู่เว็บไซต์

ติดตามเฟซบุ๊ก | ติดตามทวิตเตอร์