ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

เทสโก้ฯผนึกสมาคมคนพิการภาคตอ.จัดอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า

คนพิการนั่งรถเข็น เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกงาน มาตรา35 โดย“เทสโก้ โลตัส ได้ร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออก จัดหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับคนพิการ

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบริษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทยและมีร้านค้ากว่า 1,800 แห่ง ทั่วประเทศ เทสโก้ โลตัส มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคมไทย โดยใช้ขนาดและศักยภาพขององค์กร เพื่อมอบโอกาสพร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนพิการในประเทศไทย ผ่านการดำเนินงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเปิดโอกาสในการทำงานให้กับคนพิการในสำนักงานและสาขาต่างๆ ,เปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ,จัดพื้นที่ขายลอตเตอรี่ให้กับคนพิการ,ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมถึง การจัดหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า 609 ชั่วโมง สร้างงานขยายโอกาสทางอาชีพ ตามมาตรา 35 ด้วย

“เทสโก้ โลตัส ได้ร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออก จัดหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับคนพิการขึ้น ที่ศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์-13 มิถุนายน จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นผู้พิการในจังหวัดนครสวรรค์ มีเป้าหมายสร้างงาน ขยายโอกาสในการเข้าถึงอาชีพให้กับคนพิการ โดยหลังจบหลักสูตรจะได้รับมอบจักรพร้อมอุปกรณ์ ไปประกอบอาชีพ ”

นายณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก กล่าวว่า สมาคมคนพิการภาคตะวันออกได้ร่วมกับ เทสโก้ โลตัสพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา ตามมาตรา 35 ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้

“โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำให้คนพิการได้รับสิทธิเท่าเทียม เพราะสิ่งที่คนพิการทุกคนกลัวคือ การไม่มีงานทำ หลักสูตรนี้เรามีเบี้ยเลี้ยงให้ เรียนฟรี มีอาหารเลี้ยง 3 มื้อ จบแล้วยังได้จักรเย็บผ้าพร้อมอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพอีก ทำให้เขามีความหวังในชีวิตมากขึ้น”

นางสาวพร สุขสวัสดิ์ อายุ 46 ปี ผู้พิการแขนขา กล่าวว่า “ปกติแล้วจะอยู่บ้าน ปลูกผักปลูกหญ้า มีรายได้จากเบี้ยเลี้ยคนพิการ 800 บาทต่อเดือน ก็ไม่พอใช้ เพราะมีโรคประจำตัวหอบหืด ค่ายาก็ 300 บาทแล้ว พอมาเข้าอบรมหลักสูตรนี้มีความหวังมากขึ้น เป็นหลักสูตรที่ดีมาก ตอนนี้เย็บกระโปรงได้แล้ว กำลังเรียนเย็บกางเกง เสื้อผ้าอื่นๆ จะได้นำไปทำอาชีพได้”

นายแผน บุญรัตน์ ผู้พิการขา กล่าวว่า โครงการนี้ให้โอกาสคนพิการดีมาก โดยเฉพาะผู้ไม่มีงานทำ เพิ่มแรงจูงใจให้เขามาเรียน ซึ่งจะเป็นโอกาสต่อเนื่องให้กับคนพิการ อย่างผมปกติรับซ่อมวิทยุโทรทัศน์ แต่หลังๆ งานเริ่มหายไป เพราะเทคโนโลยีใหม่ขึ้น เสียแล้วทิ้งเลย ไม่ค่อยมีใครนำมาซ่อม พอรู้ว่ามีหลักสูตรนี้ผมเลยมาหาความรู้ สร้างโอกาสให้กับตัวเอง”

ทั้งนี้เทสโก้ โลตัส ได้เริ่มจ้างงานเพิ่มเติมให้ผู้พิการที่มีความสามารถในการตัดเย็บ ด้วยการเย็บถุงผ้า สำหรับใช้ภายในองค์กรบ้างแล้ว ขณะที่ในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมนี้ จะมีโครงการอบรมหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า 609 ชั่วโมง รุ่นที่สอง ให้แก่ผู้พิการจำนวน 50 คน ณ เทศบาลตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นลำดับต่อไป

ขอบคุณ... http://www.thansettakij.com/2016/05/03/49693

เนคเทค เปิดตัว แอพพลิเคชั่น GR code แอพพลิเคชั่น GR code สำหรับอ่านเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบรหัสจีอาร์ เหมาะสำหรับคนพิการทุกประเภทโดยเฉพาะคนพิการทางสายตาสามารถโหลดใช้งานได้กับ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ ios และ android

ข่าวคนพิการต้องการทำงาน/ข่าวรับคนพิการทำงาน

  1. 1 เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : สา... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 03/05/2559
  2. 2 เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27/04/2559
  3. 3 เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26/04/2559
  4. 4 คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่ซอยอมร พระราม 3... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20/04/2559
  5. 5 คนพิการทางด้านสายตาเลือนราง ต้องการทำงานในเขตนนทบุรี หรือพื้นที่... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20/04/2559
  6. 6 คนพิการทางด้านทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านงานคีย์ข้อม... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20/04/2559

ข่าวงานคนพิการอื่นๆ

ภาษามือวันนี้: รายงานการประชุม

ภาพประกอบภาษามือคำว่า รายงานการประชุม

ภาษาอังกฤษ : minutes of meeting,meeting record

คำอธิบาย : รายงานการประชุม, บันทึกการประชุม

ศัพท์ภาษามือทั้งหมด

ผู้สนับสนุน