ห้องข่าว มพพท. หน้า 826

กระทู้ทั้งหมด

 1. 12376คอลัมน์: บทความพิเศษ: เม-กา-โล-มา-เนีย...ความผิดปกติทางจิต...คลั... 1911/0 11/04/2556
 2. 12377เตือนการกินลาบ หลู้ หมูดิบ เสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับ ตาบอด อัมพาต แล... 1763/0 11/04/2556
 3. 12378กิจกรรมจิตอาสาพาน้องหูหนวกเที่ยวถ่ายรูปปลูกป่าชายเลนสมุทรสาคร 2744/0 11/04/2556
 4. 12379เด็กอ้วนเสี่ยงต่อภาวะตาบอด 1901/0 11/04/2556
 5. 12380อบรมครูอาสา เพื่อสอนนักเรียนตาบอดให้ถ่ายภาพ รุ่นที่4 1011/0 11/04/2556
 6. 12381Voters to consider new tax to help people with developmental dis... 723/0 11/04/2556
 7. 12382ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2556 1077/0 11/04/2556
 8. 12383 แพทย์แผนไทยฯ เตือนใช้ “ดินสอพอง” ห้ามผสมน้ำคลอง (ชมคลิป) 935/0 11/04/2556
 9. 12384พัทยาโมเดล เพื่อผู้พิการ-สูงวัย 3420/0 11/04/2556
 10. 12385ลดเวลาเรียกร้องค่าชดเชยให้สั้นลง 1803/0 11/04/2556
 11. 12386อบจ.สระแก้วผุดโครงการรวมใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ปลอดตาบอดจากต้อกระจ... 1288/0 11/04/2556
 12. 12387Aging and Disability Resource Center to hold open house 1021/0 10/04/2556
 13. 12388ครม.ไฟเขียวรถเมล์เอ็นจีวีแล้ว...ให้ความสำคัญกับผู้โดยสารพิการ 1066/0 10/04/2556
 14. 12389การปรับพฤติกรรมเรื่องเพศกับเด็กออทิสติก 1396/0 10/04/2556
 15. 12390ดูแลเด็กออทิสติก 1574/0 10/04/2556