ห้องข่าว มพพท. หน้า 812

กระทู้ทั้งหมด

 1. 12166หนุ่มเบญจเพส แค้นถูกต่อย บุกเผารถจักรยาน 3 ล้อ คนพิการ พ่อของคู่... 971/0 11/04/2556
 2. 12167คอลัมน์: บทความพิเศษ: เม-กา-โล-มา-เนีย...ความผิดปกติทางจิต...คลั... 1903/0 11/04/2556
 3. 12168เตือนการกินลาบ หลู้ หมูดิบ เสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับ ตาบอด อัมพาต แล... 1758/0 11/04/2556
 4. 12169กิจกรรมจิตอาสาพาน้องหูหนวกเที่ยวถ่ายรูปปลูกป่าชายเลนสมุทรสาคร 2742/0 11/04/2556
 5. 12170เด็กอ้วนเสี่ยงต่อภาวะตาบอด 1899/0 11/04/2556
 6. 12171อบรมครูอาสา เพื่อสอนนักเรียนตาบอดให้ถ่ายภาพ รุ่นที่4 1006/0 11/04/2556
 7. 12172Voters to consider new tax to help people with developmental dis... 719/0 11/04/2556
 8. 12173ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2556 1073/0 11/04/2556
 9. 12174 แพทย์แผนไทยฯ เตือนใช้ “ดินสอพอง” ห้ามผสมน้ำคลอง (ชมคลิป) 932/0 11/04/2556
 10. 12175พัทยาโมเดล เพื่อผู้พิการ-สูงวัย 3409/0 11/04/2556
 11. 12176ลดเวลาเรียกร้องค่าชดเชยให้สั้นลง 1789/0 11/04/2556
 12. 12177อบจ.สระแก้วผุดโครงการรวมใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ปลอดตาบอดจากต้อกระจ... 1274/0 11/04/2556
 13. 12178Aging and Disability Resource Center to hold open house 1019/0 10/04/2556
 14. 12179ครม.ไฟเขียวรถเมล์เอ็นจีวีแล้ว...ให้ความสำคัญกับผู้โดยสารพิการ 1056/0 10/04/2556
 15. 12180การปรับพฤติกรรมเรื่องเพศกับเด็กออทิสติก 1390/0 10/04/2556