การศึกษา หน้า 6

 1. 76พก. ผนึก 6 หน่วยงาน เอ็มโอยูพัฒนาคนพิการด้านการศึกษา และการมีงาน... 836/0 1/04/2564
 2. 77กระทรวงศึกษาธิการหนุนทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ 755/0 29/03/2564
 3. 78โควิดพ่นพิษ 4 มูลนิธิฯช่วยเยาวชนคนพิการ ยอดบริจาคลดฮวบ รับดูแลต่... 865/0 26/03/2564
 4. 79‘สอศ.’ ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการสู่การมีอา... 770/0 26/03/2564
 5. 80“สวนดุสิต” เปิดหลักสูตรเชี่ยวชาญ ประกาศนียบัตรบัณฑิต “ล่ามภาษามื... 998/0 22/03/2564
 6. 81“ราชมงคลพระนคร” รับนศ.ผู้พิการต่อป.ตรี หนุนการศึกษาที่เท่าเทียม 848/0 15/03/2564
 7. 82วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่เปิดรับสมัครผู้พิการเข้ารับการศึกษา 734/0 8/03/2564
 8. 83‘คุณหญิงกัลยา’ ถอดรหัสการศึกษา 3-5-7 ก้าวใหม่นักเรียนไทย เดินหน้... 610/0 5/03/2564
 9. 84วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้โอกาสกับเด็กพิการเข้าเรียน 643/0 10/02/2564
 10. 85ของบฯ อุ้มคนพิการเรียนสายอาชีพ 595/0 8/02/2564
 11. 86สอศ.เร่งหาแนวทางเพิ่มสนับสนุนผู้พิการและเด็กพิเศษเรียนอาชีวศึกษา 534/0 5/02/2564
 12. 87เด็กพิการเรียนไหนดี? เด็กพิการก็มี “ฝัน” 692/0 27/10/2563
 13. 88งานแนะแนวเรียนต่อมหาวิทยาลัยของ "เด็กพิการ" 983/0 16/10/2563
 14. 89การศึกษา - เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ 738/0 3/08/2563
 15. 90ศูนย์การศึกษาพิเศษอยุธยา พร้อมจัดการศึกษาให้กับคนพิการทุกประเภทอ... 500/0 29/07/2563