การแพทย์ หน้า 6

 1. 76จ.มหาสารคาม จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และ... 4926/0 29/05/2562
 2. 77ชวน 7 กลุ่มเสี่ยงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เตรียม 4 ล้านโด๊สดูแลเพิ่ม 4838/0 28/05/2562
 3. 78พบป่วยโรคหลอดเลือดสมองอื้อ 4398/0 28/05/2562
 4. 79รพ.ศูนย์การแพทย์มฟล.ร่วมภาคี”ศัลยกรรมแก้ไขความพิการแต่กำเนิด-อุบ... 4562/0 23/05/2562
 5. 80เปิด "วัคซีน" ที่วัยเก๋าควรฉีด ลดเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต 4570/0 23/05/2562
 6. 81โรคหลอดเลือดสมอง 3352/0 22/05/2562
 7. 82แพทย์จุฬาฯ ย้ำ 7 กลุ่มเสี่ยง ต้องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3246/0 16/05/2562
 8. 83สถาบันโรคผิวหนัง ตรวจ "ครีมหน้าขาว" ผู้ป่วย เจอสารอันตรายเพียบ 2528/0 15/05/2562
 9. 84แบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะท้... 3183/0 11/04/2562
 10. 85วิธีฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยที่พิการจากโรค “หลอดเลือดสมอง” 2769/0 9/04/2562
 11. 86สาธารณสุขสั่งคุมเข้ม “โรคไข้หวัดใหญ่” 2136/0 1/04/2562
 12. 87โรคลมชัก รู้ก่อน รักษาได้ หายไว 2190/0 28/03/2562
 13. 88รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง "แตก-ตีบ" ทำ ตาย พิการสูง 2483/0 25/03/2562
 14. 893 มีนาคม “วันทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด” 2058/0 4/03/2562
 15. 90กรมสุขภาพจิต เร่งพัฒนาระบบสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญา 2240/0 15/01/2562