สังคม หน้า 51

 1. 751“สงกรานต์..สนุก” ในตลาดนัดยามเย็น...แสดงผลงานของน้องๆออทิสติก 1903/0 27/03/2556
 2. 752คนไทยอารมณ์ดีอันดับ 8 ของโลก...คนพิการควรได้รับการดูแลจากชุมชน 1348/0 25/03/2556
 3. 753ทร. -เอกชน จัดกิจกรรมแด่น้องผู้มีความหวังให้เด็กพิการนับพัน 1351/0 24/03/2556
 4. 754ศาลเยาวชนและครอบครัวปัตตานีทำ MOU “ศาลร่วมใจฟื้นฟูเยาวชนไทยคืนสู... 1625/0 23/03/2556
 5. 755มก.-ญี่ปุ่นสร้างชุมชนต้นแบบนครปฐมดูแลสุขภาพ-สวัสดิการเพื่อคุณภาพ... 2401/0 21/03/2556
 6. 756ให้กำลังใจผู้พิการ 2226/0 21/03/2556
 7. 757ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม… ร่วมกิจกรรมผลิตสิ่งของส่ง... 1741/0 4/04/2556
 8. 758ดนตรีเพื่อน้อง 1149/0 17/03/2556
 9. 759มอบความรักให้ผู้พิการทางสายตา 2936/0 15/03/2556
 10. 760เชิญร่วม “แบ่งปัน” สิ่งของใช้แล้ว/ของใหม่/เหลือใช้เพื่อเด็กพิการ 2817/0 4/04/2556
 11. 761เดิน-วิ่ง "ช่วยผู้พิการ" "ตาเลือนราง" ไทยนับวันจะเป็นมาก! 2073/0 14/03/2556
 12. 762สสส.เผยเด็กไทยต้นทุนชีวิตต่ำ 1301/0 13/03/2556
 13. 763จับตาอีก 4 ปี"ชายหมู" นโยบาย10+6เพื่อคนกรุง...เพิ่มแท็กซี่เพื่อค... 1246/0 6/03/2556
 14. 764ศึกษาพาที : ต้องสร้าง “ความเป็นมนุษย์” ทางเดียวที่จะแก้เด็กไทยวิ... 2052/0 5/03/2556
 15. 765ปลุกคุณค่า ฟื้นใจผู้พิการ...ด้วยงานมิตรภาพบำบัด 1443/0 4/03/2556