เทคโนโลยี หน้า 5

กระทู้ทั้งหมด

 1. 61EPUB มาตรฐานสิ่งพิมพ์ดิจิทัล TK Read เปิดโอกาสนักอ่านผู้สูงอายุ-... 1593/0 4/04/2565
 2. 62Envision Glasses แว่นตา AI อัจฉริยะ เสมือนเป็นดวงตาให้แก่ผู้พิกา... 1766/0 18/03/2565
 3. 63IRPC ลุยส่งมอบพร้อมอบรมการใช้โดรนเกษตรอัจฉริยะ 1788/0 8/03/2565
 4. 64อุปกรณ์ช่วยแสดงตำแหน่ง QR Code เพื่อคนตาบอดของจุฬาฯ จดทะเบียนอนุ... 1836/0 25/02/2565
 5. 65กระทรวง อว.ส่ง "220 นวัตกรรม” ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 1538/0 14/02/2565
 6. 66NFT เมตาเวิร์ส เทคโนโลยี ที่เทนนิสออสเตรเลียน โอเพ่น ใช้เกาะติดเ... 1165/0 7/02/2565
 7. 67ระบบสั่นแจ้งเตือนคนตาบอด - บอกระยะของสิ่งกีดขวางได้ ไม่ต้องใช้ไม... 915/0 28/01/2565
 8. 68หุ่นยนต์บริการในร้านกาแฟ บังคับด้วยผู้พิการนอนติดเตียง ต้นแบบการ... 836/0 21/01/2565
 9. 69นักศึกษาหนวกในจีนช่วยพัฒนาผู้ประกาศข่าวภาษามือ Al 704/0 8/12/2564
 10. 70มหิดล พัฒนาแอพพลิเคชั่น "CSE for Deaf" คัมภีร์สุขภาวะทางเพศ ในโล... 805/0 30/11/2564
 11. 71พม. จับมือภาคีเครือข่ายสร้างอนาคตให้คนพิการ มุ่งส่งเสริมอาชีพด้า... 890/0 26/11/2564
 12. 72TD Pilot อุปกรณ์ช่วยคนพิการสำหรับ iPad 744/0 24/11/2564
 13. 73#ยกระดับสู่สากล #STAND BY OWN 701/0 23/11/2564
 14. 74นักวิจัยประสบความสำเร็จ ใช้ AI ตีความคลื่นสมองคนพิการ ให้สื่อสาร... 660/0 12/11/2564
 15. 75ซัมซุง รับรางวัล “TAB Digital Inclusive Awards 2021” จากสมาคมคนต... 510/0 3/11/2564