การศึกษา หน้า 5

 1. 61“ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการฯ” รับติวเข้มอบรม-พัฒนาฝีมือแรงงานผู้พิ... 849/0 14/12/2564
 2. 62สสส.เปิดเว็บไซต์ยกระดับคุณภาพการศึกษาคนพิการเรียนสูง-มีงานทำ 1032/0 9/12/2564
 3. 63โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ชวนร่วมทำบุญกับเด็กพิเศษ 759/0 23/11/2564
 4. 64ต้นแบบศูนย์การเรียนนอกระบบโดยชุมชนชนบท 583/0 17/11/2564
 5. 65เสมา 1 ปูพรมปักหมุดให้การศึกษาเด็กพิการทั่วไทย 484/0 16/11/2564
 6. 66"มรภ.สงขลา" รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบ 1 “Portfolio”-เปิดรับผู้พิกา... 494/0 1/11/2564
 7. 67“ตรีนุช”นำทัพลุยสร้างโอกาสการศึกษาเด็กพิการ 579/0 28/10/2564
 8. 68เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ให้เยาวชนผู้พิการได้เรียนจ... 833/0 7/07/2564
 9. 69มรภ.สงขลาเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการ-ออทิสติก 766/0 5/07/2564
 10. 70โครงการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้อ... 735/0 5/07/2564
 11. 71สสส.พัฒนา "หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" 833/0 29/06/2564
 12. 72กรมอนามัย ย้ำ โรงเรียนที่เปิดสอน คุมเข้มความปลอดภัย ใช้มาตรการป้... 814/0 29/06/2564
 13. 73การศึกษาพิเศษประเทศไทย 750/0 14/05/2564
 14. 74ร่วมหารือจัดทำแผนงานโครงการกองทุนการศึกษาฯคนพิการในปี2564-2565 792/0 12/05/2564
 15. 75พก. ร่วม 6 หน่วยงาน MOU พัฒนาคนพิการ ด้านการศึกษา และการมีงานทำ 856/0 2/04/2564