การแพทย์ หน้า 5

 1. 61บอร์ดผู้พิการเคาะขอโควตาวัคซีน"โควิด"ให้ผู้พิการ 3272/0 11/03/2564
 2. 62บอร์ด สปสช.คุ้มครองเด็กมีปัญหาการได้ยิน เพิ่ม 2 สิทธิประโยชน์ใหม... 3117/0 2/02/2564
 3. 63เปิดศูนย์ออกซิเจนบำบัด HBO2 เพื่อผู้ป่วยเบาหวานแผลติดเชื้อ 3021/0 28/10/2563
 4. 64ฉีดวัคซีนใจ สร้างภูมิคุ้มกัน สู้ทุกวิกฤติ 3037/0 20/10/2563
 5. 65เตือน นั่งเฝ้าหน้าจอนานๆ สุขภาพเสี่ยง 3526/0 27/01/2563
 6. 66เตือนสาวชอบตัดแต่งเล็บที่ร้าน เครื่องมือไม่สะอาด เสี่ยงติดเชื้อ ... 3467/0 16/12/2562
 7. 67ร้องสธ.ออกใบรับรองแพทย์'พิการ'ตลอดชีวิต 4835/0 19/09/2562
 8. 68กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วยอัมพา... 4652/0 18/09/2562
 9. 69เตือน 'โรคหลอดเลือดสมอง' พบแพทย์ไว ลดความพิการได้ 4486/0 30/08/2562
 10. 70ทำความรู้จักกับ “โรครูมาตอยด์” (ตอน 1) 5023/0 5/07/2562
 11. 71น้ำใจ "ทีมแพทย์ไทย-สหรัฐฯ" ช่วยผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นห่างไกล 4609/0 1/07/2562
 12. 72อุตรดิตถ์เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความ... 4865/0 25/06/2562
 13. 73โรคขาดสาร “ไอโอดีน” ยังพบในไทย เสี่ยงพิการทางสติปัญญา-แท้งบุตร 4795/0 21/06/2562
 14. 74ห่วงหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน เสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด 4527/0 20/06/2562
 15. 75จ.มหาสารคาม จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และ... 4895/0 29/05/2562