ห้องข่าว มพพท. หน้า 5

กระทู้ทั้งหมด

 1. 61ตรัง ติวเข้มการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรีย... 952/0 4/06/2567
 2. 62สุดรันทด! ยายวัย 76 ปีพิการหลังค่อม อาศัยใต้ยุ้งข้าวซุกตัวนอน หล... 1191/0 4/06/2567
 3. 63“วราวุธ” ยืนยัน พม. พร้อมช่วยพิการ - ผู้สูงอายุ ซ่อมบ้าน พร้อมย้... 2559/0 31/05/2567
 4. 64พม.จัดอบรม "ล่ามภาษามือชุมชน" เร่งเพิ่มทั่วประเทศ 2828/0 31/05/2567
 5. 65'เมืองไทยประกันชีวิต' ร่วมสร้างอาชีพให้ผู้พิการ เปิดศูนย์บริการล... 1120/0 31/05/2567
 6. 66จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ (Mobile Unit) ให้แก่ ผู้พิการ... 1102/0 31/05/2567
 7. 67‘มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์’ และเครือข่ายเติมกำลังใจให้ผู้พิการ 2413/0 31/05/2567
 8. 68“เงินติดล้อ” สร้างโอกาสความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้พิการทางสายตา 1916/0 31/05/2567
 9. 69สิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าฟรี เช็กเงื่อนไข รับเงินเบี้ยคนพิการได้เ... 4021/0 30/05/2567
 10. 70“Pannana” มากกว่าการดูหนัง คือยกระดับความเท่าเทียมของผู้พิการทาง... 1348/0 30/05/2567
 11. 71“รัดเกล้า” เผย พม. มีสวัสดิการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ - ปรับสภาพที่อย... 2568/0 30/05/2567
 12. 72 “The Talkable Bus Shelter ป้ายรถเมล์พูดได้” ยกระดับการเดินทางขอ... 2324/0 30/05/2567
 13. 73จ.พิจิตร ออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ One Stop Service 1282/0 30/05/2567
 14. 74เปิดคุณสมบัติ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับสวัสดิการ ซ่อม สร้างบ้านจาก... 2857/0 29/05/2567
 15. 75MEA มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย 2311/0 29/05/2567