สังคม หน้า 48

 1. 706สมาคมคนตาบอดฯเสนอนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อนายกรัฐมนตรี 1202/0 15/05/2556
 2. 707สายด่วน “1300 OSCC” ช่วยสังคม 1530/0 15/05/2556
 3. 708ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 1080/0 11/05/2556
 4. 709จี้เพิ่มหมอประจำครอบครัว 1020/0 11/05/2556
 5. 710 “เจ็บ-ตาย-พิการ”บนท้องถนน วินัยบนถนนเมืองไทย..ฝันที่ไม่เคยไปถึง... 1425/0 7/05/2556
 6. 711ช่วยคนแก่-พิการและเอดส์ 1114/0 7/05/2556
 7. 712เคลื่อนขบวนสู่หน้าทำเนียบ Pmove จี้ ๒ ปี รัฐล้มเหลวแก้ปัญหาคนจน 2087/0 6/05/2556
 8. 713"ครูข้างถนน" ยิ่งกว่าร้านเซเว่นฯ พันธกิจนี้....ไม่มีคำว่า"ปิดเทอ... 2117/0 4/05/2556
 9. 714คนพิการ เล็งจัดตั้งข้อมูลศูนย์กลางผู้พิการ 1434/0 6/05/2556
 10. 715ยกระดับอสม.เชี่ยวชาญลดป่วยชุมชน...ลดความพิการ 1983/0 2/05/2556
 11. 716ศิลปินไทยใจบุญยกรายได้กว่า 26 ล้านช่วยทารกคลอดก่อนกำหนดไม่ตาบอด 1704/0 1/05/2556
 12. 717มทร.ล้านนาร่วม “พัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกฯ 1776/0 1/05/2556
 13. 718วิถีพุทธนอกตำรา "เด็กปัญญา"ครูโต้ง 1457/0 30/04/2556
 14. 719ไม่ได้บังคับเลิกนั่งยอง ปฏิวัติ "ส้วมซึม" แค่คุมมาตรฐาน จี้ใช้"ช... 1805/0 30/04/2556
 15. 720 กทม. เตรียมแผนป้องกันพายุหมุนเขตร้อนช่วงพ.ค.-ส.ค. 1070/0 25/04/2556