สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 45

 1. 661สาธิต "คนตาบอด" กาบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2455/0 24/02/2556
 2. 662ปูเร่งหน่วยงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ-ผู้สูงอายุ 1929/0 24/02/2556
 3. 663กรมเจ้าท่าปรับปรุงท่าเรือเพื่อคนพิการ 1937/0 22/02/2556
 4. 664คนพิการสายตา4พันคนพร้อมไปใช้สิทธิ วอน กกต.กทม.อำนวยความสะดวก 1640/0 22/02/2556
 5. 665ครม.สั่ง-เลิกใช้"ส้วมนั่งยอง" 1767/0 22/02/2556
 6. 666กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำโครงการปรับปร... 1947/0 22/02/2556
 7. 667โฮมโปรเดินหน้าตอบแทนสังคม....ส่งมอบโครงการห้องน้ำของหนูและคนพิกา... 1733/0 17/02/2556
 8. 668ขสมก.เปิดโครงการนำร่องอำนวยความสะดวกคนพิการ 1956/0 16/02/2556
 9. 669บ้านใจดีสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 1933/0 13/02/2556
 10. 670คมนาคมจัดทัวร์คนพิการนำร่องเตรียมปรับยกมาตรฐานการบริการรับ AEC 2821/0 27/02/2556
 11. 671เพิ่มเวลาให้บริการรถผู้พิการฯ ถึงสิ้น มี.ค. 1409/0 7/02/2556
 12. 672รถไฟนำร่องปรับปรุงตู้โดยสารให้บริการผู้พิการ 1660/0 7/02/2556
 13. 673จท.เล็งแก้ กม.เดินเรือรับ AECปรับปรุงโป๊ะเพื่อรองรับคนพิการ 1492/0 27/02/2556
 14. 674คมนาคมจัดเวิร์กชอปพัฒนาขนส่งสำหรับคนพิการ 2593/1 2/02/2556
 15. 675คนพิการแอฟริกาเข้าเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการบนรถไฟฟ... 1790/0 5/10/2555