การแพทย์ หน้า 45

 1. 661ได้เวลาโรคร้ายฤดูร้อน "ภัยลมแดด" ชื่อไม่ดุ..แต่"ถึงตาย!" 1929/0 16/03/2556
 2. 662ตื่นตัว ตรวจตา ป้องกันตาบอดจากต้อหิน 2425/0 15/03/2556
 3. 663เมื่อ “หูหนู” มีปัญหา/Health Line สายตรงสุขภาพ 3331/0 14/03/2556
 4. 664เผยผลวิเคราะห์ยากลูโคซามีน สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อ... 2206/0 14/03/2556
 5. 665แชมป์ร้ายทำโลกมืด!! 'ภัยเงียบต้อหิน' ไม่เท่าทัน 'บอดถาวร' 2684/0 9/03/2556
 6. 666เผย 3 ด.ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังขอเปลี่ยนสิทธิ 3 กองทุน 146 ราย 1875/0 4/03/2556
 7. 667กรมจิต เผยเด็กสมาธิสั้นโอกาสกลายเป็นคนก้าวร้าวสูง 1641/0 4/03/2556
 8. 668คนไทยป่วยต้อหินไม่รู้ตัว 3 ล.คน แนะตรวจคัดกรองก่อนโลกมืด 1612/0 4/03/2556
 9. 669ดูแลอย่างไร?เมื่อมีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ร่วมครอบครัว!! 2072/0 27/02/2556
 10. 670ไม่อยากหูตึง แนะดื่มไวน์แดง 2422/0 25/02/2556
 11. 671กรดโฟลิก ป้องกันเด็กเป็นออทิสติก 3590/0 23/02/2556
 12. 672สธ.ยันวัคซีนมีคุณภาพสูงไม่ทำให้ตาบอด 2897/0 20/02/2556
 13. 673รพ.อิเหนาปล่อยเด็กตาย-10 แห่ง ไม่รับรักษา 4050/0 20/02/2556
 14. 674ผู้เสียหาย 4 รายโร่ร้อง 'ปวีณา' สูญเสียจากการรักษาพยาบาล…ถึงขั้น... 3474/0 27/02/2556
 15. 675แอปฯคัดกรองความเสี่ยง “สมองเสื่อมอัลไซเมอร์” 2435/0 27/02/2556