ห้องข่าว มพพท. หน้า 3

กระทู้ทั้งหมด

 1. 31ทารกอายุ 2 วัน ติดเชื้อสมองพิการตลอดชีวิต อึ้งสาเหตุ เพราะญาติแส... 1203/0 5/06/2567
 2. 32เซ็นทรัลทำ สนับสนุนอาชีพคนพิการ “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อ... 1175/0 5/06/2567
 3. 33พม.จับมือ กทม. แก้ปัญหาการทำงานไร้รอยต่อ ตั้งเป้าแก้ปัญหาประชากร... 988/0 4/06/2567
 4. 34พม.-มจธ.-5 มหาวิทยาลัยพันธมิตรฝึกทักษะอาชีพสนองตลาดแรงงาน สร้างง... 1056/0 4/06/2567
 5. 35อุดช่องว่างดิจิทัล ช่วยพลิกชีวิตคนพิการ 1259/0 4/06/2567
 6. 36ตรัง ติวเข้มการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรีย... 805/0 4/06/2567
 7. 37สุดรันทด! ยายวัย 76 ปีพิการหลังค่อม อาศัยใต้ยุ้งข้าวซุกตัวนอน หล... 625/0 4/06/2567
 8. 38“วราวุธ” ยืนยัน พม. พร้อมช่วยพิการ - ผู้สูงอายุ ซ่อมบ้าน พร้อมย้... 1831/0 31/05/2567
 9. 39พม.จัดอบรม "ล่ามภาษามือชุมชน" เร่งเพิ่มทั่วประเทศ 2152/0 31/05/2567
 10. 40'เมืองไทยประกันชีวิต' ร่วมสร้างอาชีพให้ผู้พิการ เปิดศูนย์บริการล... 1079/0 31/05/2567
 11. 41จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ (Mobile Unit) ให้แก่ ผู้พิการ... 1072/0 31/05/2567
 12. 42‘มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์’ และเครือข่ายเติมกำลังใจให้ผู้พิการ 1816/0 31/05/2567
 13. 43“เงินติดล้อ” สร้างโอกาสความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้พิการทางสายตา 1509/0 31/05/2567
 14. 44สิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าฟรี เช็กเงื่อนไข รับเงินเบี้ยคนพิการได้เ... 3027/0 30/05/2567
 15. 45“Pannana” มากกว่าการดูหนัง คือยกระดับความเท่าเทียมของผู้พิการทาง... 1323/0 30/05/2567