การศึกษา หน้า 18

 1. 256วิจัยพบ ด.ช.เมืองกรุงบกพร่องทางการเรียนรู้มากกว่า ด.ญ. 1364/0 28/04/2556
 2. 257ตัวเลขเด็กกลุ่มพิเศษเพิ่มขึ้น...สพฐ.คัดกรองจัดสอนให้เหมาะ 888/0 27/04/2556
 3. 258เครือข่ายการศึกษา เตรียมยื่น 4 ข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาไทย 1748/0 27/04/2556
 4. 259สพฐ.เพิ่มความเข้มระบบดูแลนักเรียน 1725/0 24/04/2556
 5. 260ไม่จบม.3 สมัครเรียนปวช.ได้ 1931/0 6/04/2556
 6. 261บุญศิริ พึ่งแก้ว บัณฑิตผู้ไม่ย่อท้อต่อความพิการ คว้าเกียรตินิยมอ... 1564/0 4/04/2556
 7. 262สช.ลงนามสนับสนุนสื่อการศึกษานักเรียนพิการ 1909/0 21/03/2556
 8. 263สมชาย แก้วประกอบ ถ่ายทอดศิลปะให้เด็กและเพื่อนครู 2160/0 18/03/2556
 9. 264โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพรับสมัครนักเรียน 2257/0 15/03/2556
 10. 265รับรองหลักสูตรครูช่าง-หูหนวกศึกษา 2082/0 8/03/2556
 11. 266ในประเทศ มกรับตรงบุคคลออทิสติก ผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 1699/0 5/03/2556
 12. 267ชี้เด็กบกพร่องเรียนรู้เสี่ยงการเรียนคณิตแนะครูเป็นแบบให้เด็ก 2103/0 27/02/2556
 13. 268มข.เตรียมความพร้อมรับ นศ.พิการ 2173/0 26/02/2556
 14. 269 ชูบัตรทองพัฒนาการศึกษาเด็กพิการ ศธ.โวเข้าได้ทุกร.ร.-งบเพิ่ม5เท่... 2092/0 22/02/2556
 15. 270ตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ 1682/0 16/02/2556