การศึกษา หน้า 17

 1. 241จี้เสมา 1 ดันพ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต 965/0 19/07/2556
 2. 242เด็กพิการจีนเข้าไม่ถึงการศึกษา 918/0 17/07/2556
 3. 243ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ปลุกฝันนิสิตพิการให้เรียนได้... 1134/0 16/07/2556
 4. 244ตอบโจทย์สังคมโลกใหม่ นโยบายการศึกษา 'จาตุรนต์ ฉายแสง' 920/0 16/07/2556
 5. 245วปอ.รุ่น 54 มอบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กพิการ 913/0 8/07/2556
 6. 246แนะสร้างคนคุณภาพตั้งแต่เด็ก หลักสูตรเน้นทีม-เข้าสังคม-จิตสาธารณะ 1323/0 2/07/2556
 7. 247ยูเนสโกตั้งเป้าปี 58 จัดกศ.เพื่อชุมชน 910/0 21/06/2556
 8. 248เด็กชง3ข้อปฏิรูปหลักสูตร 1083/0 18/06/2556
 9. 249สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการระดับป.ตรี 1543/0 16/06/2556
 10. 250สพฐ.ชงจุดเน้นการศึกษาพื้นฐานประกอบร่าง พ.ร.บ.งบ 57...เน้นพัฒนานั... 1160/0 13/06/2556
 11. 251ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับนั... 948/0 8/06/2556
 12. 252เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรับเด็กพิการเรียนต่อ....เข้าค่ายปฐมนิเทศแ... 1806/0 30/05/2556
 13. 253เผยยอดนักศึกษาพิเศษพุ่งกว่าเท่าตัว เรียนร่วมห้องเด็กปกติ ม.ราชมง... 1061/0 29/05/2556
 14. 254สาธิตเกษตรห่วง ขาดครูเฉพาะทางสอนเด็กออทิสติก วอนรัฐสนับสนุนจริงจ... 1767/0 27/05/2556
 15. 255การออกแบบฟื้นฟูโรงเรียนขนาดเล็กวงจรการศึกษาสำคัญของชาติที่ไม่ควร... 1041/0 22/05/2556