การศึกษา หน้า 17

 1. 241เผยยอดน.ศ.พิเศษปี’56เพิ่ม มทร.กรุงเทพเน้นสอนร่วมปกติ 949/0 1/08/2556
 2. 242ความพิการและความต้องการด้านการศึกษาพิเศษในสหราชอาณาจักร 925/0 28/07/2556
 3. 243ดึงเด็กนอกระบบเรียนสายอาชีพ กอศ.ร่วมถกผู้ประกอบการ-ผุดหลักสูตรให... 989/0 25/07/2556
 4. 244นั่งเรียนบนวีลแชร์ – อินไซด์แคมปัส 1188/0 25/07/2556
 5. 245ปัญหาการศึกษา..กับ... ‘เด็กพิการ’ในจีน 1073/0 25/07/2556
 6. 246สอศ.ขยายแผนรับเด็กพิการเรียนอาชีวะเพิ่ม 1049/0 24/07/2556
 7. 247สสค.หนุนเปิดห้องเรียนเด็กพิเศษ แจกคู่มือผู้ปกครองดูแลเด็กที่บ้าน 1188/0 22/07/2556
 8. 248จี้เสมา 1 ดันพ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต 1039/0 19/07/2556
 9. 249เด็กพิการจีนเข้าไม่ถึงการศึกษา 985/0 17/07/2556
 10. 250ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ปลุกฝันนิสิตพิการให้เรียนได้... 1194/0 16/07/2556
 11. 251ตอบโจทย์สังคมโลกใหม่ นโยบายการศึกษา 'จาตุรนต์ ฉายแสง' 985/0 16/07/2556
 12. 252วปอ.รุ่น 54 มอบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กพิการ 980/0 8/07/2556
 13. 253แนะสร้างคนคุณภาพตั้งแต่เด็ก หลักสูตรเน้นทีม-เข้าสังคม-จิตสาธารณะ 1396/0 2/07/2556
 14. 254ยูเนสโกตั้งเป้าปี 58 จัดกศ.เพื่อชุมชน 981/0 21/06/2556
 15. 255เด็กชง3ข้อปฏิรูปหลักสูตร 1152/0 18/06/2556