การศึกษา หน้า 15

 1. 211"มูลนิธิตะวันฉาย" ศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้พิการ 2042/0 5/11/2556
 2. 212มสด.อบรมล่ามภาษามือรองรับสื่อสารน.ศ.พิการ 1967/0 5/11/2556
 3. 213การเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กพิการ ณ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม 1840/0 1/11/2556
 4. 214‘อ๋อย’ เล็งเพิ่มครูสอนเด็กพิการหมื่นร.ร. 1441/0 29/10/2556
 5. 215สวนสัมผัส'ปั้นเด็กพิการ'เดินได้-มีทักษะสังคม 2352/0 29/10/2556
 6. 216สธ.ระบุเด็ก 2 ล้านคนมีปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์ เล็งเพิ่มนักจิตวิทย... 1487/0 25/10/2556
 7. 217ศธ.เริ่มแผนจัดการศึกษาให้คนพิการ ยอมรับขาดครูสอนเด็กพิการอีกเพีย... 1553/0 23/10/2556
 8. 218ศธ.เห็นชอบแผนการศึกษาคนพิการจัดเรียนรวม-ผุดระเบียบตั้งศูนย์-พม.ห... 1438/0 23/10/2556
 9. 219ศธ.เล็งออกระเบียบตั้งศูนย์ดูแลเด็กพิการ พร้อมเร่งผลิต-อบรมครู 1637/0 21/10/2556
 10. 220'นาฏศิลป์ไทย' บำบัด เด็กออทิสติกได้ ศธ.รู้หรือไม่ 1549/0 21/10/2556
 11. 221มรม.จับมือจ.มหาสารคาม พัฒนาจัดการศึกษาพิเศษ 1831/0 12/10/2556
 12. 222ปัตตานีจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ 1830/0 28/09/2556
 13. 223ทม.ลาดสวายประสานสปสช.หนุนเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน 1711/0 19/09/2556
 14. 224'มศว'จัดค่ายวินิจฉัยการอ่านของเด็กชี้อีกหนึ่งทางแก้การศึกษาไทยรั... 1387/0 18/09/2556
 15. 225การศึกษา....พาคนพิการไปทางไหน? 1386/0 11/09/2556