การศึกษา หน้า 14

 1. 196เปิดม่านการศึกษา : 4 ก.พ.57 890/0 4/02/2557
 2. 197ม.6 จบใน 8 ด. เรียนไม่หมู ผ่านแค่ 3 พัน 1143/0 3/02/2557
 3. 198“จาตุรนต์” แถ กศน.เปิดจบ ม.6 ใน 8 เดือนไม่ใช่ประชานิยม 1011/0 29/01/2557
 4. 199มสด.แก้ปัญหาเด็กพิเศษ 1088/0 28/01/2557
 5. 200 ปัญหาการศึกษาไทย 1192/0 28/01/2557
 6. 201′พระเทพฯ′ทรงห่วงเด็กพิการวัยเรียนสนับสนุนจัดสอนอาชีพให้ดูแลตัวเอ... 1359/0 24/01/2557
 7. 202ปฏิรูปประเทศเริ่มที่ 'ปฐมวัย' ลงทุนวันนี้อนาคตได้คืน10เท่า 1279/0 20/01/2557
 8. 203เด็กพื้นที่สูง-ชายแดนตกหล่นวงจรศึกษาปท.38% 1299/0 19/01/2557
 9. 204"สภาการศึกษา"เร่งจัดทำมาตรฐานการประเมินผลสมรรถนะการเรียนรู้ของผู... 1135/0 18/01/2557
 10. 205เปิดม่านการศึกษา : 16 ม.ค.57 1130/0 17/01/2557
 11. 206ศึกษาศาสตร์ รามคำแหง จัดหลักสูตรปริญญาโท เร่งผลิตครูด้านศึกษาพิเ... 1154/0 11/01/2557
 12. 207เด็กเล็ก4.8แสนขาดโอกาสการศึกษา 785/0 10/01/2557
 13. 208 Go Digital เทคโนโลยีการศึกษาเพื่ออนาคต 1091/0 12/12/2556
 14. 209 คัด6รร.สอนเด็กพิเศษขั้นรุนแรง 1184/0 12/12/2556
 15. 210มสด.เปิดรับฟิลิปปินส์ดูงานปฐมวัยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้-เน้นสาขากา... 1417/0 3/12/2556