การศึกษา หน้า 12

 1. 166ไอเดียเก๋! ให้นักเรียนออทิสติก ทำกิจกรรมเลี้ยงไก่นเรศวร ฟื้นฟูพั... 1144/0 4/11/2558
 2. 167ผู้ว่าฯนราฯมอบทุนแก่เด็กออทิสติก-พิการ 1392/0 21/10/2558
 3. 168หนุนตั้งศูนย์การเรียนคนพิการ 1074/0 20/08/2558
 4. 169สมศ. เผยคนพิการไทยได้งานทำเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 26 พร้อมแนะโรงเรีย... 1258/0 14/08/2558
 5. 170ประเทศอาเซียนดึงคนพิการเข้าถึงการศึกษา 1238/0 4/08/2558
 6. 171ชงศธ.รื้อใหญ่ดูแลสถานศึกษาทั่วประเทศ 1406/0 4/08/2558
 7. 172‘เปิดประตูแห่งโอกาส’อาชีวศึกษาเพื่อเด็กพิเศษ 1513/0 23/07/2558
 8. 173สจล.ดันแนวคิด“The Gifted of The Gifted” เปิดโควตาผู้พิการเรียนต่... 1300/0 7/07/2558
 9. 174สพฐ.กรุยทางตลาดแรงงานรองรับเด็กพิการ 1666/0 2/07/2558
 10. 175เล็งเพิ่ม207ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 1320/0 24/05/2558
 11. 176อนุมัติงบปี 58 กว่า 49 ล.จ้างครูสอนเด็กพิการ 1,058 คน 1814/0 14/05/2558
 12. 177คนพิการกู้เงินกองทุนกยศ. 1,670 ราย 2468/0 10/03/2557
 13. 178กทม.คิดแหกกฎ ‘หลักสูตร’ กระทรวงศึกษาฯ 1706/1 5/03/2557
 14. 179ตามไปดูสนามประลองเด็กพิเศษ 1587/0 27/02/2557
 15. 180'ศิลปะสร้างสุข' วิถีทางเปลี่ยนสังคม 1475/0 26/02/2557