สังคม หน้า 11

 1. 151ศูนย์พัฒนาศักยภาพออทิสติก จ.ขอนแก่น 1892/0 12/05/2560
 2. 152เปิดมาตรการ‘ภาษี-รายได้’ รองรับ‘สังคมผู้สูงอายุ’ 1700/0 8/05/2560
 3. 153ปวีณาเปิดโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ 1586/0 8/05/2560
 4. 154สุรชัยเปิดงานมูลนิธิเมาไม่ขับชวนคนไทยร่วมรณรงค์สัปดาห์ปลอดภัย 1384/2 8/05/2560
 5. 155อย่าปล่อยให้ “ไม่ปกติ” 1759/0 18/04/2560
 6. 156บิ๊กตู่สั่งกระทรวงแรงงานตรวจตราการจ้างผู้พิการของบริษัท หลังบางร... 2651/0 30/03/2560
 7. 157สั่งแรงงานเช็คจ้างงานคนพิการหลังพบบรรจุจ้างเท็จเพื่อลดภาษี 2094/0 29/03/2560
 8. 158จิตอาสา! พะเยาตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ... 1504/0 27/03/2560
 9. 159บริจาคเงินสร้างอาคารผู้ป่วยหลังคาแดง 2462/0 15/03/2560
 10. 160กฟน.มอบเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1676/0 9/03/2560
 11. 161‘โปโลช้าง’อีเวนต์กีฬาการกุศล แด่โครงการวิจัยคลินิกบำบัดเด็กออทิส... 1682/0 9/03/2560
 12. 162ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2... 1814/0 8/03/2560
 13. 163นิเทศฯ มน.แบ่งปันทำหนังสือเสียงมอบ ร.ร.คนตาบอดเด่นชัย 1380/0 8/03/2560
 14. 164คลังไฟเขียวออก “พันธบัตรเพื่อการลงทุนทางสังคม” จ้างงานผู้พิการ 1958/0 7/03/2560
 15. 165คนพิการ เฮ ประกันสังคมฟันธง ดูแลผู้พิการใช้สิทธิเข้า รพ.ของรัฐได... 2430/0 3/03/2560