การศึกษา หน้า 11

 1. 151สพฐ.วางแนวทางจัดการศึกษาคนพิการ 2693/0 19/04/2559
 2. 152มก.เปิดรับตรง บุคคลออทิสติก 2263/0 7/04/2559
 3. 153สพฐ.ลดเหลื่อมล้ำเพิ่มรร.ดูแลเด็กพิการ 1731/0 23/03/2559
 4. 154ครม.ไฟเขียวตั้งโฮมสคูลเฉพาะความพิการ 1441/0 3/03/2559
 5. 155เพิ่ม 112 โรงเรียนรับเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ 2528/0 24/02/2559
 6. 156เรียนภาษามือช่วยเพื่อนหูหนวก 1217/0 10/02/2559
 7. 157“ การเดินทางของความสุข จากของเล่นไม้” 988/0 26/01/2559
 8. 158ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1039/0 25/01/2559
 9. 159จากก้นบึ้งหัวใจ 'ครูสอนเด็กพิเศษ' ไม่มีหรอกลูกศิษย์ฉัน เป็น 'นาย... 1808/0 20/01/2559
 10. 160สพฐ.ตั้งเป้าเพิ่มการจ้างงานคนพิการ 1503/0 12/01/2559
 11. 161ปี 59 สพฐ.ประกาศเป็นปีดูแลเด็กพิการ 1221/0 23/12/2558
 12. 162บัณฑิตสาวชาวนราธิวาสพิการแขนขา สู้ชีวิตจนเรียนจบ ป.ตรี 1327/0 30/11/2558
 13. 1634 บัณฑิตออทิสติก คว้าปริญญาตรี 1444/0 20/11/2558
 14. 164น่าชื่นชม 14 บัณฑิตพิเศษ รับปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีนี้ 1545/0 19/11/2558
 15. 165อาชีวะให้โอกาสเด็กออทิสติก 1331/0 5/11/2558