การศึกษา หน้า 11

 1. 151การจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการล่ามภาษามือ : ปั... 3139/0 3/11/2559
 2. 152เด็กพิการ 65 ล้านคนทั่วโลก...ไม่ได้รับการศึกษา 2109/0 21/10/2559
 3. 153ตั้งเป้าศตวรรษที่ 21 คนพิการต้องเข้าถึงการศึกษาเท่าเทียม 2196/0 12/09/2559
 4. 154ศธ.ผนึก 3 กระทรวง คัดกรองเด็กพิการนำเข้าระบบการศึกษา 2314/0 1/09/2559
 5. 155ปทุมธานีมอบทุนการศึกษา เด็กออทิสติกและเด็กพิการ 2371/0 1/09/2559
 6. 156สพฐ.ไม่ปิดกั้นเด็กพิเศษเรียนร่วม 2021/0 31/05/2559
 7. 157สพฐ.วางแนวทางจัดการศึกษาคนพิการ 2746/0 19/04/2559
 8. 158มก.เปิดรับตรง บุคคลออทิสติก 2336/0 7/04/2559
 9. 159สพฐ.ลดเหลื่อมล้ำเพิ่มรร.ดูแลเด็กพิการ 1769/0 23/03/2559
 10. 160ครม.ไฟเขียวตั้งโฮมสคูลเฉพาะความพิการ 1490/0 3/03/2559
 11. 161เพิ่ม 112 โรงเรียนรับเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ 2588/0 24/02/2559
 12. 162เรียนภาษามือช่วยเพื่อนหูหนวก 1267/0 10/02/2559
 13. 163“ การเดินทางของความสุข จากของเล่นไม้” 1114/0 26/01/2559
 14. 164ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1066/0 25/01/2559
 15. 165จากก้นบึ้งหัวใจ 'ครูสอนเด็กพิเศษ' ไม่มีหรอกลูกศิษย์ฉัน เป็น 'นาย... 1861/0 20/01/2559