ประชาสัมพันธ์ หน้า 10

กระทู้ทั้งหมด

 1. 136รพ.มนารมย์จัดอบรม เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก 2417/0 16/10/2556
 2. 137โครงการประกวดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 2683/0 12/10/2556
 3. 138โครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย 2235/0 5/10/2556
 4. 139ทต.วิชิตขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการตรวจสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ 2151/0 4/10/2556
 5. 140ทุ่งครุเปิดลงทะเบียนรับเงินคนพิการ 2321/0 3/10/2556
 6. 141กทม.เชิญร่วมซื้อเสื้อ ช่วยผู้พิการทางสติปัญญา 2187/0 2/10/2556
 7. 142 สนข.จัดการประกวดออกแบบสิ่งของอำนวยความสะดวกคนชราและคนพิการ 2092/0 2/10/2556
 8. 143เชิญ...เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐฝึกอบรมหลักสูตรกา... 2012/0 1/10/2556
 9. 144เชิญประกวดเรียงความ... “ด้วยพระบารมี คนพิการร่วมใจ ก้าวไกลสู่ประ... 3258/1 24/10/2556
 10. 145ประกวดสื่อหนังสือ ”เด็กแอลดี” ปี2 3389/0 23/09/2556
 11. 14621 ก.ย.วันสันติภาพโลก 2692/0 20/09/2556
 12. 147เชิญคนพิการอบรม “โครงการอบรมวิชาชีพ เสริมรายได้ให้กับคนพิการ” 2748/0 19/09/2556
 13. 148เชิญเสนอชื่อรับการคัดเลือก เป็น “ศิษย์เอกโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ... 2585/0 14/09/2556
 14. 149ร่วมพิธียกเสาเอก ร.ร.สอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) 30 ส.ค.นี้ 2891/0 29/08/2556
 15. 150ชมฟรี "ละครเวทีเพื่อผู้พิการทางสายตาแนวใหม่ ที่คนตาดีต้องดู" 2084/0 28/08/2556