การศึกษา หน้า 10

 1. 136ครม.เพิ่มค่าตอบแทนครูร.ร.เอกชนสอนเด็กพิการเท่าร.ร.รัฐ 1419/0 13/09/2560
 2. 137ศธ.แจงไม่ทอดทิ้งคนพิการ 1188/0 12/09/2560
 3. 138คนหูหนวกเพิ่มขึ้น มรภ.สงขลา เร่งปั้นอาสาล่ามภาษามือไทย 1456/0 15/08/2560
 4. 139ติวเข้มวิทยาลัยสอนนักศึกษาพิการ 2274/0 1/08/2560
 5. 140เปิดโลกการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนตาพิการ 1247/0 31/07/2560
 6. 141พิการแล้วไง !!เรียนอาชีพได้จบแถมมีงานทำ 2609/0 3/07/2560
 7. 142สอศ.เร่งขับเคลื่อนให้วิชาชีพคนพิการ 2097/0 20/06/2560
 8. 143มก.เปิดรับนิสิตออทิสติกเรียน ป.ตรี บริหารธุรกิจ 1679/0 26/05/2560
 9. 144สื่อปั้นศักยภาพเด็กพิการ 2837/0 13/03/2560
 10. 145ไอเอสบีเปิดหลักสูตร “เด็กพิเศษ” 3575/0 2/03/2560
 11. 146"ศิลปะ มข.โอกาสของเด็กออทิสติก" 2453/0 17/02/2560
 12. 147สปท.เตรียมพิจารณาแผนปฏิรูปการศึกษาคนพิการ 1918/0 23/12/2559
 13. 148จีนกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ 1938/0 16/12/2559
 14. 149สปท.เห็นชอบร่างกฎหมายตั้งกองทุนช่วยการศึกษาคนพิการ 2522/0 14/12/2559
 15. 150สปท.เตรียมพิจารณารายงานปฏิรูปการศึกษาผู้พิการ 2198/0 9/12/2559