การศึกษา หน้า 10

 1. 136สอศ.เร่งขับเคลื่อนให้วิชาชีพคนพิการ 2037/0 20/06/2560
 2. 137มก.เปิดรับนิสิตออทิสติกเรียน ป.ตรี บริหารธุรกิจ 1625/0 26/05/2560
 3. 138สื่อปั้นศักยภาพเด็กพิการ 2782/0 13/03/2560
 4. 139ไอเอสบีเปิดหลักสูตร “เด็กพิเศษ” 3420/0 2/03/2560
 5. 140"ศิลปะ มข.โอกาสของเด็กออทิสติก" 2404/0 17/02/2560
 6. 141สปท.เตรียมพิจารณาแผนปฏิรูปการศึกษาคนพิการ 1891/0 23/12/2559
 7. 142จีนกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ 1907/0 16/12/2559
 8. 143สปท.เห็นชอบร่างกฎหมายตั้งกองทุนช่วยการศึกษาคนพิการ 2464/0 14/12/2559
 9. 144สปท.เตรียมพิจารณารายงานปฏิรูปการศึกษาผู้พิการ 2146/0 9/12/2559
 10. 145การจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการล่ามภาษามือ : ปั... 3076/0 3/11/2559
 11. 146เด็กพิการ 65 ล้านคนทั่วโลก...ไม่ได้รับการศึกษา 2061/0 21/10/2559
 12. 147ตั้งเป้าศตวรรษที่ 21 คนพิการต้องเข้าถึงการศึกษาเท่าเทียม 2170/0 12/09/2559
 13. 148ศธ.ผนึก 3 กระทรวง คัดกรองเด็กพิการนำเข้าระบบการศึกษา 2263/0 1/09/2559
 14. 149ปทุมธานีมอบทุนการศึกษา เด็กออทิสติกและเด็กพิการ 2306/0 1/09/2559
 15. 150สพฐ.ไม่ปิดกั้นเด็กพิเศษเรียนร่วม 1968/0 31/05/2559