ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ 2567

วันเด็กแห่งชาติ 2567

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย

ขอเชิญร่วมงาน

วันเด็กแห่งชาติ 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567

เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

พบกับ

- นิทรรศการ Autism Digital Learning Center

- กิจกรรม Coding

- กิจกรรมเล่น VR

- แอพพลิเคชั่นออทิสติก (Autistic Application)

- จิ๊กซอ 3 มิติ

วันเด็กแห่งชาติ 2567

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 16/01/2567 เวลา 09:31:58 ดูภาพสไลด์โชว์ ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ 2567