มจธ.จัดแสดงผลงานคนพิการ ครบรอบ10 ปี โครงการฝึกอบรม

มจธ.จัดแสดงผลงานคนพิการ ครบรอบ10 ปี โครงการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม “ครบรอบ 10 ปีโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ. เติม…เต็ม Empower” ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ

ภายในงานจะได้พบกับผลงานนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ การแสดงดนตรีและกิจกรรมจากคนพิการ การฝึกทักษะอาชีพคนพิการ และการประกวดนวัตกรรมเชิงความคิดเพื่อคนพิการ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา“เติม…เต็ม Empower” โดย นายสนั่นอังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้ริเริ่มโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ.,ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, นายบุญชัยหล่อพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทมาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด,อาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีสู่สังคมสำหรับทุกคน(Technology for Inclusive Society) เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/DhVS9ve8TTrrgdK6A หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-4709630-5

ขอบคุณ... https://www.naewna.com/local/764587

ที่มา: naewna.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ต.ค.66
วันที่โพสต์: 25/10/2566 เวลา 10:57:34 ดูภาพสไลด์โชว์ มจธ.จัดแสดงผลงานคนพิการ ครบรอบ10 ปี โครงการฝึกอบรม