ขอเชิญร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขอเชิญร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายเชษฐ พวงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยการเก็บรวบรวมนำมาบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำหรับใช้เป็นต้นทุนการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว

โดยสามารถส่งมอบอะลูมิเนียมได้ ตามช่องทางดังนี้ ส่งมอบโดยตรง ให้กับมูลนิธิขาเทียมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบที่อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร นำอะลูมิเนียมที่ได้รับบริจาค/เก็บรวบรวมไว้ จำหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าและนำเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ "มูลนิธิขาเทียม" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-4-76000-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-2-50375-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 471-2-02394-0 และธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 504-0-15260-4 อีกทั้ง ส่งได้ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไปที่โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 และสามารถนำไปที่จุดรับบริจาคอะลูมิเนียม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/lGI7f

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 มิ.ย.66
วันที่โพสต์: 15/06/2566 เวลา 14:35:54 ดูภาพสไลด์โชว์ ขอเชิญร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี