เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Workability Asia Conference 2022

สัมมนาออนไลน์ Workability Asia Conference 2022

ลงทะเบียนฟรี

สัมมนาออนไลน์ Workability Asia Conference 2022 ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2565 เรียนรู้เรื่อง อาชีพและการจ้างงานคนพิการระหว่างประเทศ มีล่ามแปลภาษาไทยตลอดงาน

พิธีเปิดโดย ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การปาฐกถาพิเศษเรื่อง "อาชีพและการจ้างงานคนพิการในเอเซีย: ปัจจุบันและอนาคตที่ท้าทาย" โดยคุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย และประสบการณ์ที่น่าสนใจอีกมากมาย ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/wR9CJijABntTDAgN9

(ผู้จัดจะจัดส่ง link zoom ให้ทางอีเมล์ที่ท่านระบุ)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ส.ค.65
วันที่โพสต์: 15/09/2565 เวลา 10:07:47 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Workability Asia Conference 2022