เปิดรับสมัครน้องๆที่พิการทางการเคลื่อนไหว พบคุณหมอฟรี!

เปิดรับสมัครน้องๆที่พิการทางการเคลื่อนไหว พบคุณหมอฟรี!

มูลนิธิ ซายมูฟเม้นท์ (ZMF หรือ Zy Movement Foundation) ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความพิการด้านการเคลื่อนไหวให้ได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ มีแรงบันดาลใจ พร้อมมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง จนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ รวมถึงให้ความรู้และสร้างกำลังใจให้กับครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวมีความพิการด้านการเคลื่อนไหว พร้อมผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการแพทย์ด้านการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ โดยเผยแพร่ข้อมูล สร้างทัศนติที่ถูกต้องให้แก่สังคม ทั้งนี้ ทางมูลนิธิยังมอบความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมให้กับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ต่อยอดไปจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้

เนื่องจากจุดประสงค์ที่ทางมูลนิธิตั้งใจจะช่วยเหลือเด็กๆที่มีความพิการดังข้างตันที่กล่าวไว้ ทางมูลนิธิจึงขอนำเสนอโครงการ "หาหมอ ผ่านมือถือ" โดยเปิดรับสมัครน้องๆอายุตั้งแต่ 3-15 ปี ที่มีความสนใจอยากเข้ารับการวินิฉัยกับคุณหมอเบื้องต้นผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Line video Call, หรือ Zoom โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางออนไลน์ตามใบประชาสัมพันธ์ที่แนบมาด้วย

ทางมูลนิธิจึงขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ ช่วยประสานงานประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้แก่ผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจในโครงการ พร้อมทั้งมีคุณสัมบัติดังต่อไปนี้

-อายุ 3-5 ปี

-มีความบกพร่องร่างกายทางด้านการเคลื่อไหว

-มีความประสงค์เข้ารับการรักษา

-มีบุคคลดูแลใกล้ชิดในระหว่างการรักษา

-ผู้เข้าร่วมยินยอมให้เผยแพร่ภาพและข้อมูลในระหว่างรับคำปรึกษากับทีมแพทย์

ช่องทางติดต่อ โทร 088-008-1329 หรือ อีเมล zmf.asia@gmail.com

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ส.ค.65
วันที่โพสต์: 16/01/2567 เวลา 09:32:29 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดรับสมัครน้องๆที่พิการทางการเคลื่อนไหว พบคุณหมอฟรี!