ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน สมัครหรือเสนอชื่อ "บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น

ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน สมัครหรือเสนอชื่อ "บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน สมัครหรือเสนอชื่อ "บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2564

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3AwRLSc

ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/3AwiuON

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ก.ย.64
วันที่โพสต์: 22/09/2564 เวลา 10:55:54 ดูภาพสไลด์โชว์ ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน สมัครหรือเสนอชื่อ "บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น