กรมการท่องเที่ยวชวนส่งภาพถ่าย'ความฝันของคนตาบอดที่อยากเห็น'

แสดงความคิดเห็น

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานภาพถ่ายตามหัวข้อความฝันของคนตาบอดที่อยากเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้สัมผัสและรับรู้ ในโครงการนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ตามฝัน สุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 81 พรรษาในปีพุทธศักราช 2556

สำหรับภาพถ่าย 81 ความฝัน ที่คนตาบอดอยากจะสัมผัสและรับรู้ อาทิ สถานที่ วัตถุสิ่งของ และสิ่งอื่นๆ โดยหัวข้อความฝัน และกติกาส่งภาพถ่ายสามารถดูที่เว็บไซต์ ขอบคุณ http://www. escapephotographer.com ส่งภาพถ่ายขนาดด้านยาว 1,920 พิกเซล พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ และโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมระบุชื่อหัวข้อความฝัน ส่งอีเมล์ที่ ourdreams@escapephotographer.com กำหนดปิดรับภาพถ่ายภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 เพื่อคัดเลือกนำไปปั้นรูป ซึ่งภาพศิลปะ ภาพถ่าย ภาพวาด และศิลปะปูนปั้นนูนต่ำจะนำไปจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ตามฝัน สุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปและคนพิการทางสายตาได้ชมและสัมผัส ระหว่างวันที่ 13-25 สิงหาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1658852

ที่มา: ไทยโพสต์ ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 28/05/2556 เวลา 03:39:20

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานภาพถ่ายตามหัวข้อความฝันของคนตาบอดที่อยากเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้สัมผัสและรับรู้ ในโครงการนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ตามฝัน สุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 81 พรรษาในปีพุทธศักราช 2556 สำหรับภาพถ่าย 81 ความฝัน ที่คนตาบอดอยากจะสัมผัสและรับรู้ อาทิ สถานที่ วัตถุสิ่งของ และสิ่งอื่นๆ โดยหัวข้อความฝัน และกติกาส่งภาพถ่ายสามารถดูที่เว็บไซต์ ขอบคุณ http://www. escapephotographer.com ส่งภาพถ่ายขนาดด้านยาว 1,920 พิกเซล พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ และโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมระบุชื่อหัวข้อความฝัน ส่งอีเมล์ที่ ourdreams@escapephotographer.com กำหนดปิดรับภาพถ่ายภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 เพื่อคัดเลือกนำไปปั้นรูป ซึ่งภาพศิลปะ ภาพถ่าย ภาพวาด และศิลปะปูนปั้นนูนต่ำจะนำไปจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ตามฝัน สุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปและคนพิการทางสายตาได้ชมและสัมผัส ระหว่างวันที่ 13-25 สิงหาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1658852

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...