อบรมพ่อแม่ช่วยลูกพูดช้า

แสดงความคิดเห็น

โลโก้ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดเผยว่า ฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพของสถาบัน ที่ให้บริการด้านบำบัดและส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูดแก่เด็กที่มีความ ผิดปกติด้านการสื่อความหมาย ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “เมื่อลูกพูดช้า พ่อแม่ผู้ปกครองจะทำอย่างไร” ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม เกิดความเข้าใจ ในการบำบัดดูแลบุตรหลานของตนเองต่อที่บ้านได้ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านการพูดที่ดีขึ้น

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า หลังอบรมจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจหลักการ และเทคนิคในการกระตุ้น ส่งเสริมภาษาพูดให้ลูกโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเล่น ฟังเพลงและนิทาน ศิลปะบำบัด และจังหวะและสรีระเคลื่อนไหว ให้พ่อแม่เกิดความมั่นใจและมีแนวทางในการฝึกพูดให้ลูก โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค. 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โทรสำรองที่นั่งได้ที่ 02-248-8999 ต่อ 0 หรือ ต่อ 71320

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/thailand/206164 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 23/05/2556 เวลา 02:55:28 ดูภาพสไลด์โชว์ อบรมพ่อแม่ช่วยลูกพูดช้า

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดเผยว่า ฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพของสถาบัน ที่ให้บริการด้านบำบัดและส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูดแก่เด็กที่มีความ ผิดปกติด้านการสื่อความหมาย ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “เมื่อลูกพูดช้า พ่อแม่ผู้ปกครองจะทำอย่างไร” ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม เกิดความเข้าใจ ในการบำบัดดูแลบุตรหลานของตนเองต่อที่บ้านได้ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านการพูดที่ดีขึ้น นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า หลังอบรมจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจหลักการ และเทคนิคในการกระตุ้น ส่งเสริมภาษาพูดให้ลูกโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเล่น ฟังเพลงและนิทาน ศิลปะบำบัด และจังหวะและสรีระเคลื่อนไหว ให้พ่อแม่เกิดความมั่นใจและมีแนวทางในการฝึกพูดให้ลูก โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค. 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โทรสำรองที่นั่งได้ที่ 02-248-8999 ต่อ 0 หรือ ต่อ 71320 ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/thailand/206164

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...