บ้านปูให้ทุนประกอบธุรกิจเพื่อสังคม

แสดงความคิดเห็น

สื่อประชาสัมพันธ์“โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 3

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 3 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมตามความสนใจ ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และบุหรี่ เป็นต้น เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปและคนพิการที่มีความสนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) อายุระหว่าง 20-30 ปี รวมกลุ่มกันไม่เกิน 4 คน ขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ

กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก 10 โครงการ จะได้รับทุนดำเนินโครงการระยะแรก จำนวนไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ เพื่อดำเนินการในระยะเวลา 3 เดือน สำหรับโครงการที่มีการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการขยายผลไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคม คณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือนเพื่อดำเนินการในระยะที่ 2 จำนวน 4 โครงการ โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ได้ที่ https://dl.dropbox.com/u/4920991/BCC3-Application-Form.doc (ขนาดไฟล์: 1233) โดยให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ได้แก่ ประวัติการทำงาน แผนการเงินในรูปแบบไฟล์ Excel และผลงานหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อสังคม และส่งอีเมล์ไปที่ banpuchampions@gmail.com หรือ ส่งไปรษณีย์ไปที่ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม444 โอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ขอข้อมูลที่ โทร. 02 938 2636

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย/21 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 21/05/2556 เวลา 06:24:31 ดูภาพสไลด์โชว์ บ้านปูให้ทุนประกอบธุรกิจเพื่อสังคม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สื่อประชาสัมพันธ์“โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 3 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 3 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมตามความสนใจ ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และบุหรี่ เป็นต้น เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปและคนพิการที่มีความสนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) อายุระหว่าง 20-30 ปี รวมกลุ่มกันไม่เกิน 4 คน ขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก 10 โครงการ จะได้รับทุนดำเนินโครงการระยะแรก จำนวนไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ เพื่อดำเนินการในระยะเวลา 3 เดือน สำหรับโครงการที่มีการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการขยายผลไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคม คณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือนเพื่อดำเนินการในระยะที่ 2 จำนวน 4 โครงการ โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ได้ที่ https://dl.dropbox.com/u/4920991/BCC3-Application-Form.docโดยให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ได้แก่ ประวัติการทำงาน แผนการเงินในรูปแบบไฟล์ Excel และผลงานหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อสังคม และส่งอีเมล์ไปที่ banpuchampions@gmail.com หรือ ส่งไปรษณีย์ไปที่ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม444 โอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ขอข้อมูลที่ โทร. 02 938 2636

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...