ทุกปัญหามีทางออก กดโทร.1300

แสดงความคิดเห็น

โดย...อรจิรา พ่วงสุด , จุฑาทิพย์ เดชรักษา รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาสังคม เปิดสายยด่วน 1300 พร้อมช่วยเหลือตลอดเวลา ภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ชื่อ OSCC บูรณาการหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ หรือผู้ที่กำลังมองหาทางออกให้ชีวิต

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวขณะเป็นประธานเปิดตัวหน่วยงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ว่า ขณะที่สังคมและเศรษฐกิจต่างๆ กำลังเติบโต แต่ความเจริญนั้นก็มีผลต่อภาวะสังคม โดยเฉพาะวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รวมไปถึงสภาพความเป็นอยู่ในสังคม ดังนั้นการที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการมีชีวิตที่ดี ให้ทุกคนอยู่ด้วยความเสมอภาคทั้งหญิงและชาย ทุกเพศ ทุกวัย รัฐจึงมีนโยบายที่จะผนึกกำลังทุกภาคส่วน รวมทั้งเครือข่ายทั่วประเทศ มาช่วยดูแล เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างใกล้ชิด

ด้านนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า โครงการนี้ เรียกว่า OSCC หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ที่จัดขึ้นครั้งนี้ จะทำหน้าที่ประสานงาน ดูแล รับผิดชอบใน 4 ปัญหาหลัก คือ เรื่องของปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ

ซึ่งใน 4 เรื่องนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องร่วมกันประชาสัมพันธ์ ดูแล รับผิดชอบ และปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่จะต้องมีการช่วยเหลือเยียวยา ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นจึงต้องจัดประสานให้แต่ละหน่วยมีการส่งต่อ มีการเชื่อมโยงข้อมูล ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นไปติดต่อหน่วยงานที่ได้มีการลงนามเฮมโอยู 200 กว่าหน่วย เข้าไปติดต่อที่ไหนก็ได้ แล้วเราจะให้บริการในการส่งต่อไปสู่ผู้รับผิดชอบได้

ปัญหาที่รุนแรงที่สุดในขณะนี้คือ ปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาที่มีสถิติที่ค่อนข้างจะน่ากลัว คงต้องใช้การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ การดูแล และแก้ไขปัญหา ส่วนปัญหาการค้ามนุษย์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการใช้แรงงานประมง ซึ่งเป็นปัญหามาก แต่ก็กำลังดำเนินการแก้ไข โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม จะทำให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นได้รับการดูแล ติดตามเรื่องเพื่อให้ได้รับการบริการที่สมบูรณ์ จะเป็นการแก้ปัญหาทางด้านสังคมได้อย่างดีอีกทางหนึ่ง

หากพบผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการความช่วยเหลือเอง สามารถไปแจ้งได้ด้วยตัวเอง โดย OSCC หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม จะมีหน่วยงานรับเรื่องกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณกว่า 20,000 หน่วย หรือ จะแจ้งผ่านสายฮอตไลน์ สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.osccthailand.go.th

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/detail/20130422/156600/ทุกปัญหามีทางออกเพียงแค่กดโทร.1300.html#.UXTPEEqja8o (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 23/04/2556 เวลา 03:06:38 ดูภาพสไลด์โชว์ ทุกปัญหามีทางออก กดโทร.1300

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

(น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวหน่วยงาน OSCC) (เจ้าหน้าที่ถือป้ายประชาสัมพันธ์เปิดตัวหน่วยงาน OSCC) โดย...อรจิรา พ่วงสุด , จุฑาทิพย์ เดชรักษา รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาสังคม เปิดสายยด่วน 1300 พร้อมช่วยเหลือตลอดเวลา ภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ชื่อ OSCC บูรณาการหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ หรือผู้ที่กำลังมองหาทางออกให้ชีวิต น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวขณะเป็นประธานเปิดตัวหน่วยงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ว่า ขณะที่สังคมและเศรษฐกิจต่างๆ กำลังเติบโต แต่ความเจริญนั้นก็มีผลต่อภาวะสังคม โดยเฉพาะวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รวมไปถึงสภาพความเป็นอยู่ในสังคม ดังนั้นการที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการมีชีวิตที่ดี ให้ทุกคนอยู่ด้วยความเสมอภาคทั้งหญิงและชาย ทุกเพศ ทุกวัย รัฐจึงมีนโยบายที่จะผนึกกำลังทุกภาคส่วน รวมทั้งเครือข่ายทั่วประเทศ มาช่วยดูแล เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างใกล้ชิด ด้านนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า โครงการนี้ เรียกว่า OSCC หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ที่จัดขึ้นครั้งนี้ จะทำหน้าที่ประสานงาน ดูแล รับผิดชอบใน 4 ปัญหาหลัก คือ เรื่องของปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ซึ่งใน 4 เรื่องนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องร่วมกันประชาสัมพันธ์ ดูแล รับผิดชอบ และปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่จะต้องมีการช่วยเหลือเยียวยา ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นจึงต้องจัดประสานให้แต่ละหน่วยมีการส่งต่อ มีการเชื่อมโยงข้อมูล ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นไปติดต่อหน่วยงานที่ได้มีการลงนามเฮมโอยู 200 กว่าหน่วย เข้าไปติดต่อที่ไหนก็ได้ แล้วเราจะให้บริการในการส่งต่อไปสู่ผู้รับผิดชอบได้ ปัญหาที่รุนแรงที่สุดในขณะนี้คือ ปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาที่มีสถิติที่ค่อนข้างจะน่ากลัว คงต้องใช้การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ การดูแล และแก้ไขปัญหา ส่วนปัญหาการค้ามนุษย์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการใช้แรงงานประมง ซึ่งเป็นปัญหามาก แต่ก็กำลังดำเนินการแก้ไข โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม จะทำให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นได้รับการดูแล ติดตามเรื่องเพื่อให้ได้รับการบริการที่สมบูรณ์ จะเป็นการแก้ปัญหาทางด้านสังคมได้อย่างดีอีกทางหนึ่ง หากพบผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการความช่วยเหลือเอง สามารถไปแจ้งได้ด้วยตัวเอง โดย OSCC หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม จะมีหน่วยงานรับเรื่องกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณกว่า 20,000 หน่วย หรือ จะแจ้งผ่านสายฮอตไลน์ สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.osccthailand.go.th ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/detail/20130422/156600/ทุกปัญหามีทางออกเพียงแค่กดโทร.1300.html#.UXTPEEqja8o

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...