เชิญร่วมโครงการ “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก”

แสดงความคิดเห็น

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก” ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยภาคเช้าเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ส่วนภาคบ่ายเป็นการลองใช้สื่อที่พัฒนาขึ้นและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 30 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ คุณอิสริยา หรือคุณกุลนาถ โทรศัพท์ : 02-8895315-9 ต่อ 149โทรสาร : 02-8895308 e-mail : angkrish@hotmail.com, kull_a@hotmail.commy ทั้งนี้ : ผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิสำรองที่นั่งให้ผู้ลงทะเบียนก่อน

ที่มา: วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 17/04/2556 เวลา 03:28:53 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญร่วมโครงการ “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก”

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก” ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยภาคเช้าเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ส่วนภาคบ่ายเป็นการลองใช้สื่อที่พัฒนาขึ้นและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 30 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ คุณอิสริยา หรือคุณกุลนาถ โทรศัพท์ : 02-8895315-9 ต่อ 149โทรสาร : 02-8895308 e-mail : angkrish@hotmail.com, kull_a@hotmail.commy ทั้งนี้ :

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...