หัวหินประกาศความพร้อมรองรับจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น

งานแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และการก้าวไปสู่เมืองแห่งอารยะสถาปัตย์ของหัวหิน

วันที่ 5 เม.ย.56 นางอุษา หงส์กาญจนกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และการก้าวไปสู่เมืองแห่งอารยะสถาปัตย์ของหัวหิน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ คณะแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน รวมไปถึงคนตาบอดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ และจังหวัดต่างๆ พร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในวันนี้

สำหรับปีนี้ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2556 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะมีผู้พิการตาบอดในระดับแกนนำจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนกว่าพันคน โดยในปีนี้ ใช้ชื่องานว่า “ทำสิทธิให้เป็นจริง : พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2256 กับกลไกอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด” ซึ่งจะเป็นการประชุมหารือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการประชุม ACBF : ASEAN Community Blind Forum เพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะมีตัวแทนคนตาบอดจากกลุ่มประเทศอาเซียนทุกประเทศตอบรับเข้าร่วมการประชุม ดังกล่าวแล้ว

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้กล่าวยืนยันถึงความพร้อมในฐานะเจ้าบ้าน โดยจะมีการปรับภาพลักษณ์หัวหินให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่เมืองอารยะสถาปัตย์ หรือการออกแบบตามหลัก Universal Design หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรมเพื่อทุกคน เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัย ทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และปลอดภัย เช่น อาคารที่มาทางลาด มีห้องน้ำสำหรับวีลแชร์ มีลิฟต์ที่มีอักษรเบรลสำหรับคนตาบอด เป็นต้น พร้อมกันนี้ จะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวหัวหินให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ดูแลคนตาบอด ทั้งการพาเดินข้ามถนน ช่วยบอกทาง หรือมอบรอยยิ้มด้วยความจริงใจ ซึ่งเชื่อว่าผู้พิการตาบอดจะสามารถรับรู้ด้วยหัวใจเช่นกัน

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000041379 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 เม.ย. 56
วันที่โพสต์: 7/04/2556 เวลา 02:42:26 ดูภาพสไลด์โชว์ หัวหินประกาศความพร้อมรองรับจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

งานแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และการก้าวไปสู่เมืองแห่งอารยะสถาปัตย์ของหัวหิน วันที่ 5 เม.ย.56 นางอุษา หงส์กาญจนกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และการก้าวไปสู่เมืองแห่งอารยะสถาปัตย์ของหัวหิน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ คณะแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน รวมไปถึงคนตาบอดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ และจังหวัดต่างๆ พร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในวันนี้ สำหรับปีนี้ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2556 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะมีผู้พิการตาบอดในระดับแกนนำจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนกว่าพันคน โดยในปีนี้ ใช้ชื่องานว่า “ทำสิทธิให้เป็นจริง : พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2256 กับกลไกอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด” ซึ่งจะเป็นการประชุมหารือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการประชุม ACBF : ASEAN Community Blind Forum เพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะมีตัวแทนคนตาบอดจากกลุ่มประเทศอาเซียนทุกประเทศตอบรับเข้าร่วมการประชุม ดังกล่าวแล้ว นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้กล่าวยืนยันถึงความพร้อมในฐานะเจ้าบ้าน โดยจะมีการปรับภาพลักษณ์หัวหินให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่เมืองอารยะสถาปัตย์ หรือการออกแบบตามหลัก Universal Design หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรมเพื่อทุกคน เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัย ทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และปลอดภัย เช่น อาคารที่มาทางลาด มีห้องน้ำสำหรับวีลแชร์ มีลิฟต์ที่มีอักษรเบรลสำหรับคนตาบอด เป็นต้น พร้อมกันนี้ จะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวหัวหินให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ดูแลคนตาบอด ทั้งการพาเดินข้ามถนน ช่วยบอกทาง หรือมอบรอยยิ้มด้วยความจริงใจ ซึ่งเชื่อว่าผู้พิการตาบอดจะสามารถรับรู้ด้วยหัวใจเช่นกัน ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000041379

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...