บันทึกข้อตกลงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

"กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" จับมือ "สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย" เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

"กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" จับมือ "สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย" เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ระหว่าง นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ นายพรพนิศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือดำเนินการใช้ทรัพยากรและความสามารถตามภารกิจหลักของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรม การบูรณาการเครือข่าย และการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลง

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/599037

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 19/09/2560 เวลา 10:29:31 ดูภาพสไลด์โชว์ บันทึกข้อตกลงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ