การเลือกตั้งนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น

รวมภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 32/2555 เพื่อให้สมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการได้รับทราบถึงภารกิจผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการคนใหม่

โดยในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 32/2555 นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 32/2555 นายสิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์

นายสิงห์คำ มณีจันสุข อดีตนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงสมัครนายกสมาคมฯ อีกสมัย ได้พูดถึงนโยบายการบริหารสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีคู่แข่ง ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการสมาชิกคนพิการโหวตเสียงเลือกนายสิงห์คำ มณีจันสุขให้เป็นนายกสมาคมฯ อีกสมัย

ขอบคุณ...สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.พ.56

ที่มา: สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.พ.56
วันที่โพสต์: 22/02/2556 เวลา 04:22:55 ดูภาพสไลด์โชว์ การเลือกตั้งนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รวมภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 32/2555 เพื่อให้สมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการได้รับทราบถึงภารกิจผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการคนใหม่ โดยในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 32/2555 นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 32/2555 นายสิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์ นายสิงห์คำ มณีจันสุข อดีตนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงสมัครนายกสมาคมฯ อีกสมัย ได้พูดถึงนโยบายการบริหารสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีคู่แข่ง ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการสมาชิกคนพิการโหวตเสียงเลือกนายสิงห์คำ มณีจันสุขให้เป็นนายกสมาคมฯ อีกสมัย ขอบคุณ...สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.พ.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...