จังหวัดแพร่เตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ปี ๒๕๕๖

สื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบเมืองเหนือ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่ นายชวลิต เมฆจำเริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ ๑-๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดแพร่นั้น ทางจังหวัดจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานดังกล่าว โดยการแข่งขันนักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ นั้นจะมีกีฬาจำนวน ๑๐ ชนิดกีฬาคือ กรีฑา โกลบอล เซปัคตระกร้อ เทเบิลเทนนิส บ๊อคเซีย เปตอง แบตมินตัน ฟุตซอล วอลเลย์บอลยืน-นั่ง และชายหาด และว่ายน้ำ โดยจะมีนักกีฬาจาก ๕๘ จังหวัด ๖๔ โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโดยแยกตามความพิการเช่น พิการทางหู พิการทางสมอง พิการทางปัญญา พิการทางตา และโปลิโอ สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพ ยังใช้ชื่อว่า เมืองแพร่เกมส์ เช่นเดิมมีม้าคำปันเกย เป็นสัตว์นำโชค ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่สนามกีฬา อบจ.แพร่ (ส.ปรส.เชียงใหม่ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๕ ก.พ.๕๖)

ที่มา: ส.ปรส.เชียงใหม่ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๕ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 27/02/2556 เวลา 06:38:59 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดแพร่เตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ปี ๒๕๕๖