วิ่งปลอดคาร์บอน ตั้งเป้าสนับสนุนขาเทียม สร้างคุณภาพชีวิตให้คนพิการ

วิ่งปลอดคาร์บอน ตั้งเป้าสนับสนุนขาเทียม สร้างคุณภาพชีวิตให้คนพิการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ ร่วมกับภาคเอกชน ชวนสายบุญ วิ่งปลอดคาร์บอน "We can run: Fund for legs" ตั้งเป้าสนับสนุนขาเทียม สร้างคุณภาพชีวิตให้คนพิการ รวบรวมกระป๋องอะลูมิเนียมใช้แล้วกลับสู่ระบบรีไซเคิลกว่า 5 ล้านใบ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ชวนสายบุญ ร่วมวิ่งปลอดคาร์บอน “We can run : Fund for legs” เพื่อมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่บริเวณลานกลางท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายสนับสนุนการผลิตขาเทียม จำนวน 100 ขา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้พิการที่มีความยากไร้ พร้อมตั้งเป้ารวบรวมบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกว่า 5 ล้านใบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 570 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศให้ BCG Model เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG และพัฒนาเครื่องมือเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่ Build forward Greener ปรับเปลี่ยนชีวิตวิถีใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาคเอกชน ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการระบบการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือทำประโยชน์ใหม่ สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดกระแสสังคมให้ทุกคนหันมาร่วมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการรีไซเคิล จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนการกุศล Recycle for Life "We can run: Fund for legs" เพื่อมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานกลางท้องสนามหลวง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ ระยะ Mini Marathon 10 กิโลเมตร และระยะ Micro Marathon 5 กิโลเมตร

สำหรับ กิจกรรมเดิน-วิ่ง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม นั้น เป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral Event) โดยได้ตั้งเป้าหมายในสนับสนุนการผลิตขาเทียม 100 ขา มูลค่ากว่า 2,500,000 บาท มอบแก่ผู้พิการที่มีความยากไร้ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมรวบรวมกระป๋องอะลูมิเนียมใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลให้ได้ 4,800,000 ใบ

โดยให้นักวิ่งรวบรวมกระป๋องอะลูมิเนียมเปล่า 5 ใบ มาแลกรับเสื้อและบิบ ซึ่งตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 570 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (จากการรีไซเคิลกระป๋องเทียบกับการขุดแร่ใหม่) และที่สำคัญนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาสนใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองแล้ว ยังสามารถช่วยให้คนอื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการสมัครร่วมเดิน-วิ่ง และอื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/wecanrunfundforlegs/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/futureperfect/articles/2764338

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.พ.67
วันที่โพสต์: 20/02/2567 เวลา 11:09:09 ดูภาพสไลด์โชว์ วิ่งปลอดคาร์บอน ตั้งเป้าสนับสนุนขาเทียม สร้างคุณภาพชีวิตให้คนพิการ