จีนพัฒนา 'กีฬาผู้พิการ' ดีขึ้นต่อเนื่อง

จีนพัฒนา 'กีฬาผู้พิการ' ดีขึ้นต่อเนื่อง

(แฟ้มภาพซินหัว : นักกีฬาเล่นสกีที่ศูนย์สกีอัลไพน์แห่งชาติในเขตเหยียนชิ่ง กรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 28 ก.พ. 2022)

ปักกิ่ง, 3 มี.ค. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (3 มี.ค.) สมุดปกขาว "กีฬาผู้พิการของจีน : ความก้าวหน้าและการคุ้มครองสิทธิ" (China's Parasports: Progress and the Protection of Rights) จากสำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีน เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านการแข่งขันกีฬาผู้พิการของจีนพัฒนาดีขึ้นอย่างมั่นคง

สมุดปกขาวฯ ระบุว่าจีนจัดส่งนักกีฬาพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 160 รายการ และคว้าเหรียญทองรวม 1,114 เหรียญ ระหว่างปี 2016-2020 ขณะที่ปัจจุบันจีนมีกลไกการฝึกซ้อมและสนับสนุนนักกีฬาผู้พิการ โดยจัดตั้งและปรับปรุงระบบการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาผู้พิการ 4 ระดับ

การแบ่งระดับดังกล่าวประกอบด้วยระดับอำเภอมีหน้าที่ระบุและคัดเลือกนักกีฬา ระดับเมืองมีหน้าที่ฝึกซ้อมและพัฒนานักกีฬา ระดับมณฑลมีหน้าที่จัดการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและส่งเข้าร่วมการแข่งขัน และระดับชาติมีหน้าที่ฝึกทักษะความสามารถหลัก

ทั้งนี้ จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการออกแบบและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ของการจัดการแข่งขันกีฬาปักกิ่ง พาราลิมปิก ฤดูหนาว 2022 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก ฤดูหนาว ในจีน โดยจีนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 96 คน เข้าแข่งขันกีฬาทั้งหมด 6 ชนิด จำนวน 73 รายการ

ขอบคุณ... https://bit.ly/35PAUiP

ที่มา: msn.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 มี.ค.65
วันที่โพสต์: 4/03/2565 เวลา 11:54:55 ดูภาพสไลด์โชว์ จีนพัฒนา 'กีฬาผู้พิการ' ดีขึ้นต่อเนื่อง