คกก.จัด ‘ศรีสะเกษเกมส์ – นครลำดวนเกมส์’ เข้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์ฯ 23 ก.พ.

คกก.จัด ‘ศรีสะเกษเกมส์ – นครลำดวนเกมส์’ เข้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์ฯ 23 ก.พ.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เข้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์ฯ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ ศาลาหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท.) เปิดเผยว่า ตามที่ กกท.ได้มอบหมายให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 นั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย มีหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เรื่อง ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่ออัญเชิญไปจุดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” จำนวน 31 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

โดยรายนามผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ประกอบด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ, นายเกียรติกร สุภากรณ์ ผู้อำนวยการกองศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ, นายเทอดศักดิ์ ศรีพุ่ม หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับชาติ, นางสาวรัติยา ฉายพลู พนักงานส่งเสริมกีฬา 6, นายชาญยุทธ สวนสังข์ เลขานุการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายอิทธิพล สงวนดีกุล เลขานุการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและ นางสาวเพชรรัตน์ ยัณรังสี เจ้าหน้าที่ กกท.

จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ, รองศาสตราจารย์ ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, นายทะนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ, นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ, ดร.สิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ, ดร.วิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ, นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ, นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและ นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/sport-slide/news_3188606

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.พ.65
วันที่โพสต์: 18/02/2565 เวลา 10:04:51 ดูภาพสไลด์โชว์ คกก.จัด ‘ศรีสะเกษเกมส์ – นครลำดวนเกมส์’ เข้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์ฯ 23 ก.พ.