เปตองกีฬาคนพิการ ภาค 5 รูดม่านปิดฉากลงได้ นักกีฬา ไป กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47

เปตองกีฬาคนพิการ ภาค 5 รูดม่านปิดฉากลงได้ นักกีฬา ไป กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47

กีฬาเปตอง คนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 47 ลำพูนเกมส์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 ลำพูนเกมส์ ศูนย์เชียงใหม่ รูดม่านปิดฉากลงแล้ว มีนักกีฬาคนพิการจาก 10 จังหวัดในภาค 5 เข้าร่วมในการแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

นายสงค์ค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ. กกท. ภาค 5 ประธานใน พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” ประเภทคู่ชาย คู่หญิง ณสนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ประเภทกลุ่มพิการทางหู ทางปัญญา ยืนแข่งขัน และนั่งรถวีลแชร์ ได้รับเกียรตินายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ,นายพีรพล นวพันธ์จิรา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง และนายศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี นายกสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดลำปาง ได้มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา

ขอบคุณ... https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1917964/

ที่มา: chiangmainews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ก.พ.65
วันที่โพสต์: 3/02/2565 เวลา 10:16:11 ดูภาพสไลด์โชว์ เปตองกีฬาคนพิการ ภาค 5 รูดม่านปิดฉากลงได้ นักกีฬา ไป กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47