นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยปิดฉากสวยหรู เอเซียน ยูธ 36 ทอง 24 เงิน 20 ทองแดง

นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยปิดฉากสวยหรู เอเซียน ยูธ 36 ทอง 24 เงิน 20 ทองแดง

การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน ยูธ พาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่เมืองมานารา ราชอาณาจักรบาห์เรน ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าไปรวมทั้งสิ้น 36 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน และ 20 เหรียญทองแดง

โดย 36 เหรียญทองของทัพนักกีฬาเอเชี่ยน ยูธ พาราเกมส์ของไทยได้มาจาก 1.ประกายทิพย์ ไชยวงศ์ ว่ายน้ำเดี่ยวผสม 200 เมตร SM9 / 2.สัมปชัญญ์ สมาธิ ว่ายน้ำผีเสื้อ 100 เมตร SM10 / 3.น้อย มีเมตตา ว่ายน้ำกบ 100 เมตร SB11-13 / 4.ชม สอนสำโรง ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 100 เมตร SS11 / 5.วชิรวิทย์ อินทร์ชู ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 200 เมตร S14 / 6.ศิราวรรณ อินทโชติ กรีฑา 400 เมตร T46 / 7.ภาคภูมิ รอดเขียว กรีฑาทุ่มน้ำหนัก F20 / 8.ณัฐพล แก้วมณี กรีฑา 400 เมตร T20 / 9.อรวรรณ ไกรสิงห์ กรีฑา 1,500 เมตร T20 / 10. อรวรรณ ไกรสิงห์ กรีฑา 400 เมตร T20 / 11.สุภัทรา อินทร์เขาย้อย กรีฑาทุ่มน้ำหนักหญิง T12 / 12

.อรวรรณ ฉิมแป้น กรีฑา 200 เมตร T37 / 13.พัสกร เว้าสูงเนิน กรีฑาพุ่งแหลน T37 / 14.หยาดฟ้า ซุยอุ้ย วีลแชร์เรซซิ่ง 200 เมตร T 54 / 15.หยาดฟ้า ซุยอุ้ย วีลแชร์เรซซิ่ง 400 เมตร T54 / 16.อธิวัฒน์ แพงเหนือ วีลแชร์เรซซิ่ง 400 เมตร T54 / 17.อธิวัฒน์ แพงเหนือ วีลแชร์เรซซิ่ง 100 เมตร T54 / 18.อธิวัฒน์ แพงเหนือ วีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตร T54 / 19. อธิวัฒน์ แพงเหนือ วีลแชร์เรซซิ่ง 200 เมตร T54 / 20.วาสนา ศรีงาม เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว TT4-5 /

21.นรการ จันผะกา เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว TT5 / 22.ปานวาด ศรีงาม-วาสนา ศรีงาม เทเบิลเทนนิสทีม WT5 / 23.ดามณี กล้าหาญ บอคเซียบุคคล BC3 / 24.ภาคภูมิ ลินชุม บอคเซียบุคคล BC2 / 25.ณัฐวุฒิ ดีมาก บอคเซียบุคคล BC1 / 26.ศตนันท์ พรหมศิริ บอลคเซียบุคคล BC1 / 27.ภาคภูมิ ลินชุม-ธีรศักดิ์ เฉิดฉาย-ศตนันท์ พรหมศิริ-ณัฐวุฒิ ดีมาก-จิตตรา เพ็ญสูตร

บอคเซียทีม BC1-2 / 28.ลดามณี กล้าหาญ-ธงชัย ดอกบัว-จุฑามาศ รัตนา-สิชญ์ รุ่งเลิศเกรียงไกร บอคเซียคู่ผสม BC3 / 29.พงศกร เล็กทองแดง-ชาลิศา เขียวจันทรา-ศุภโชค ขวัญโพก-อักษราภัค ชานัง บอคเซียคู่สผม BC4 / 30.ชาลิศา เขียวจันทรา บอคเซียบุคคล BC4 / 31.เกียรติ บุญล้อม ยกน้ำหนัก รุ่น 54 กก. / 32.ณัฎฐธิดา สุชาติพงศ์ ยกน้ำหนัก รุ่น 50 กก. / 33.อวิภา พัวพัน เทควันโด รุ่น 65 กก. K44 / 34.ณัฐพงษ์ มีชัย แบดมินตัน ชายเดี่ยว SH6 / 35.โกลบอลทีมหญิง B1-2 (ชลธิชา มิ่งศิริ, มยุรฉัตร ทองเงิน, สุรีรัตน์ ศรีสดใสดาวเรือง, จุฬาลักษณ์ ชัติทจักร์, สุวิมล คำพาลี และพิชชานันท์ ตันติกุล) / 36.ณัฐพงษ์ มีชัย แบดมินตัน คู่ผสม SH6

24 เหรียญเงิน ได้มาจาก 1.เอกรินทร์ น้อยทัด ว่ายน้ำเดี่ยวผสม 200 เมตร SM6 / 2.เอกรินทร์ น้อยทัด ว่ายน้ำผีเสื้อ 50 เมตร SM6 / 3.เอกรินทร์ น้อยทัด ว่ายน้ำกบ 100 เมตร SM6 / 4.สัมปชัญญ์ สมาธิ ว่ายน้ำกบ 100 เมตร SM10 / 5.สัมปชัญญ์ สมาธิ ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 50 เมตร SM10 / 6.ประกายทิพย์ ไชยวงศ์ ว่ายน้ำกรรเชียง 100 เมตร SM9 / 7.วชิรวิทย์ อินทร์ชู ว่ายน้ำเดี่ยวผสม 200 เมตร S14 / 8.สุกฤษฏิ์ เหมือนปอง ว่ายน้ำกบ 100 เมตร SB11-13 / 9.อดิศร โชคนิรมิต ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 400 เมตร S11-13 / 10.ศริราวรรณ อินทโชติ กรีฑา 200 เมตร T47 /

นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยปิดฉากสวยหรู เอเซียน ยูธ 36 ทอง 24 เงิน 20 ทองแดง

11.ศริราวรรณ อินทโชติ กรีฑา 100 เมตร T47 / 12.ศริราวรรณ อินทโชติ กรีฑากระโดดไกล T47 / 13.อรวรรณ ฉิมแป้น กรีฑา 100 เมตร T37 / 14.สุภัทรา อินทร์เขาย้อย ขว้างจักร T12 / 15.เอกรินทร์ เมฆแสน กรีฑา 100 เมตร T11 / 16.เอกรินทร์ เมฆแสน กรีฑา 200 เมตร T11 / 17.กิตตินันทร์ หาญพิชัย เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว TT4 / 18.ธีรเดช กลางมณี เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว TT5 / 19.ปานวาด ศรีงาม เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว TT5 / 20.พิมพ์ระพี โห้ฉ่ำ เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว TT2-3 / 21.นรการ จันผะกา-ธีเดช กลางมณี เทเบิลเทนนิสทีมชาย MT5 / 22.พงศกร เล็กทองแดง บอคเซียบุคคล BC4 / 23.ขวัญสุดา พวงกิจจา เทควันโด รุ่น 47 กก. K44 และ 24.โกลบอลทีมชาย B1-2 (ธนโชติ จะเมรัมย์, ศิวกร เผ้าหอม, ชัชวาลย์ ร้อยผึ้ง, บุรัสกร ปู่ใจดี, ฉัตรชัย ขำอิน และยอดยุทธ สมบุญจันทร์)

20 เหรียญทองแดง ได้จาก 1.เอกรินทร์ น้อยทัด ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 400 เมตร SM6 / 2.เอกรินทร์ น้อยทัด ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 50 เมตร SM6 / 3.วชิรวิทย์ อินทร์ชู ว่ายน้ำผีเสื้อ 100 เมตร S14 / 4.วชิรวิทย์ อินทร์ชู ว่ายน้ำกรรเชียง 100 เมตร S14 / 5.อดิศร โชคนิรมิต ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 100 เมตร S11 / 6.ชม สอนสำโรง ว่ายน้ำกบ 100 เมตร SB11-13 / 7.ภัคพล แสงรัตน์ กรีฑา 100 เมตร T37 / 8.ภัคพล แสงรัตน์ กระโดดไกล T37 / 9.ภิญโญ ชาญเดช กรีฑา 200 เมตร T36 /

10.ทัศนีย์ ยั่งยืน ขว้างจักร F57 / 11.พัฒนชัย ศรีคำเวียง วีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตร T54 / 12.ปริญญา ปั๋นแก้ว เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว 10 / 13.ศุภโชค ขวัญโพก บอคเซีย บุคคล BC4 / 14.จุฑามาศ รัตนา บอคเซียบุคคล BC3 / 15.จิตตรา เพ็ญสูตร บอคเซียบุคคล BC1 / 16.สิราพร บุญประมา เทควันโด รุ่น 47 กก. K44 / 17.ณัฐวัฒน์ สุทาพักษ์ เทควันโด รุ่น 58 กก. K44 / 18.ชินดนัย นิลอุดมศักดิ์ แบดมินตันชายเดี่ยว SL4 / 19.ชินดนัย นิลอุดมศักดิ์-ณัฏฐพล ทวีทรัพย์ แบดมินตัน ชายคู่ MDSU5 / 20. วีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาย (กฤตยชญ์ แก้วกำมา, อมรเทพ กองผ้าขาว, มานิตย์ แก้วสิงห์, ณัฐกานต์ ชาวตระการ, อดิศักดิ์ ขาวบู่, ชานน มณีรัตน์, กฤษณะ สุดใจ, วิชัย เย่เบียง, พชร แก้วสุข, มณฑล เอี่ยมอำไพ และปัณณ์พลิศร์ ฤกษ์หิรัญตระกูล)

สำหรับการแข่งขันครั้งที่ 3 เมื่อปี 2017 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นักกีฬาไทยสามารถทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลมาได้ 19 ทอง 15 เงิน 19 ทองแดง รวม 53 เหรียญ จบอันดับที่ 5

โดยการแข่งขันครั้งต่อไปจะจัดแข่งขันที่กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน ในปี 2025

ขอบคุณ... https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1864024/

ที่มา: chiangmainews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 ธ.ค.64
วันที่โพสต์: 9/12/2564 เวลา 12:00:19 ดูภาพสไลด์โชว์ นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยปิดฉากสวยหรู เอเซียน ยูธ 36 ทอง 24 เงิน 20 ทองแดง